Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Władze


Prezydium 

przewodniczący - Dominika Korzeniowska-Gudyn
z-ca Przewodniczącego - Dorota Bojarowska-Bublej
z-ca Przewodniczącego - Michał Graczyk
skarbnik - Elżbieta Matynia
sekretarz - Małgorzata Zamorska-Hyła
protokolant - Henryk Ziemniewicz
członkowie prezydium
       Grażyna Bojarowska
       Wojciech Kleban
       Danuta Narożna
       Małgorzata Somionka 
       Małgorzata Żurawska


Komisja Międzyzakładowa

Krzysztof Antonowicz
Bogdan Barcikowski
Dariusz Bistryczan
Grażyna Bojarowska
Dorota Bojarowska-Bulej
Renata Cierniak
Jadwiga Dziułko
Michał Graczyk
Marcin Greczuk
Wiesław Helinski
----------------
Krzysztof Jackiewicz
Marzena Jędrych
Wojciech Kleban
Marta Kurzyniec-Sadowska
Małgorzata Łuka
Elżbieta Matynia
Wioletta Miś
Grzegorz Opolski
Zbigniew Pawłowski
Karolina Pelowska
Dorota Pietrzak
Izabela Płaczkiewicz
Magdalena Rubaj
Luisa Sikorska
Anna Sokołowska
Małgorzata Somionka
Małgorzata Zamorska-Hyła
Henryk Ziemniewicz
Iwona Ziółkowska
Marta Żebrowska
Małgorzata Żurawska


Komisja Rewizyjna

Agata Faryniarz
Urszula Strzykowska
Mariola Jóźwiak