Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Władze


Prezydium 

przewodniczący - Dominika Korzeniowska-Gudyn
z-ca Przewodniczącego - Dorota Bojarowska-Bublej
z-ca Przewodniczącego - Michał Graczyk
skarbnik - Grażyna Bojarowska
sekretarz - Iwona Ziółkowska
protokolant - Henryk Ziemniewicz
członkowie prezydium
       Renata Cierniak
       Wojciech Kleban
       Elżbieta Matynia
       Małgorzata Somionka 
       Małgorzata Zamorska-Hyła
       Małgorzata Żurawska


Komisja Międzyzakładowa

Dariusz Bistryczan
Dorota Bojarowska-Bublej
Ewa Chochuł
Renata Cierniak
Jadwiga Dziułko
Marcin Greczuk
Wiesław Helinski
Krzysztof Jackiewicz
Marzena Jędrych
Wojciech Kleban
Daria Kowalczyk
Marta Kurzyniec-Sadowska
Małgorzata Łuka
Magdalena Małek
Wioletta Miś
Danuta Narożna
Grzegorz Opolski
Zbigniew Pawłowski
Karolina Pelowska
Paweł Sadowski
Anna Sokołowska
Małgorzata Somionka
Monika Witkowska
Joanna Wrzołek
Iwona Ziółkowska
Małgorzata Żurawska

Krzysztof Antonowicz
Bogdan Barcikowski
Grażyna Bojarowska
Michał Graczyk
Elżbieta Matynia
Edyta Pawlak
Izabela Płaczkiewicz
Beata Stypułkowska-Szafran
Małgorzata Zamorska-Hyła
Henryk Ziemniewicz


Komisja Rewizyjna

Agata Faryniarz
Urszula Strzykowska
Mariola Jóźwiak