Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


Warto czytać

 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Dokumenty


Prawo


Baza aktów prawnych MEN

  
Ustawa o Związkach Zawodowych


   
Kodeks Pracy


  
Ustawa o Systemie Oświaty


  
Prawo oświatowe


  
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe


  
Ustawa Karta Nauczyciela


  
Odpowiedzialność nauczycielaRegulaminy

  
Nagrody i odznaczenia


Druki

  
Deklaracja członkowska