Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Komunikaty Sekcji Krajowej

Życzenia wielkanocne

Opinia PIP w sprawie wynagrodzeń

                             Koleżanki i koledzy,

w zawiązku z licznymi przypadkami łamania prawa przez dyrektorów szkół w dniu dzisiejszym to jest 10 kwietnia 2020 roku zwróciłem się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o interpretację dotyczącą wynagrodzeń w oświacie. Wnoszę, jako do organu powołanego do sprawowania nadzoru i kontroli w przestrzeganiu prawa pracy, o wyjaśnienie zasad wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czasie zwieszenia zajęć, przestoju w pracy, pracy zdalnej oraz ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Przedstawiłem również opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącą wypłat wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa. Jestem przekonany, że interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy ułatwi dyrektorom podejmowanie właściwych decyzji.

Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=719:wyst%C4%85pienie-do-pa%C5%84stwowej-inspekcji-pracy&catid=162&Itemid=797&lang=pl

Praca biura

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego biuro KM POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku w okresie 16 - 25 marca będzie nieczynne. W razie pilnych spraw prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Przepraszamy.

Tygodnik "Solidarność" do pobrania za darmo

Tygodnik "Solidarność" do pobrania za darmo

https://www.tysol.pl/

Zapobiegaj, nie lecz!

Pytania i odpowiedzi

W związku z pojawiającym się szeregiem pytań minister edukacji, Dariusz Piątkowski, odpowiada:

https://www.youtube.com/watch?v=iN6Io95nuus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IOByUeim-eY9jznW0jyGhYM1aZwzyeiGkmbp-q7XZCbiardHnfZIXM7M

Apel Piotra Dudy

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Dalej >>