Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Oświadczenie prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" ws. stanowiska MEN w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w pracy

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie". Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy - już nie. Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. Prezydium KSOiW NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=696:o%C5%9Bwiadczenie-prezydium-ksoiw-nszz-solidarno%C5%9B%C4%87-ws-stanowiska-men-w-przedmiocie-wynagrodzenia-nauczycieli-za-czas-przestoju-w-pracy-13-03-2020-r&catid=162&Itemid=836&lang=pl

Walne Zebranie Delegatów KM POiW

Walne Zebranie Delegatów, które miało miejsce 10 marca 2020 r., stało się swego rodzaju podsumowaniem nie tylko ostatniego roku, ale także 30 i 40 lat działalności związku. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku skłoniło do głębszych refleksji. Mijający rok okazał się trudny, tym większe uznanie dla naszych członków, którzy w szeregach "Solidarności" są aktywni od początku jej założenia. Tegoroczne Walne Zebranie Delegatów było też okazją do podziękowań za pracę związkową wieloletniemu przewodniczącemu Zarządu Regionu - Stanisławowi Szukale oraz gratulacji dla jego następcy - Tadeusza Pietkuna. Obaj przewodniczący wręczyli statuetki Zasłużonego dla Zarządu Regionu Słupskiego naszym wciąż czynnym działaczkom Grażynie Bojarowskiej i Dorocie Bojarowskiej - Bublej. Popłynęły serdeczne gratulacje, słowa uznania, którym towarzyszyło ogromne wzruszenie i radość. Wszystkiego najlepszego dla nagrodzonych Pań, jeszcze wielu lat pracy na rzecz solidarnościowej społeczności, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. DZIĘKUJEMY!
Fotogaleria ze Zjazdu

 

 

 

 

 

 


Wybory szefa regionu

6 marca w Słupskim Inkubatorze Technologicznym ponad 70 delegatów NSZZ "Solidarność" wybrało nowego przewodniczącego. Został nim Tadeusz Pietkun, zastępca poprzedniego - Stanisława Szukały - który przeszedł na emeryturę. Za kandydaturą Pietkuna opowiedziało się 41 delegatów. Jego kontrkandydat - Dariusz Piankowski z Polmoru z Bytowa - zdobył 14 głosów, jeden z delegatów wstrzymał się od głosu. Przekonywał zgromadzonych, aby postawili na nowe technologie i rozwiązania przyciągające ludzi z młodszych roczników. Mimo iż nie udało mu się wygrać, wszedł w skład Zarządu Regionu.

wybory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów odbedzie się 10.03.2020 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.

W tym roku spotykamy się w innym niż dotychczas miejscu: "Browaria", ul. Jedności 4/5.

Wycieczka z okazji DEN do Berlina i Poczdamu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 Marca 2020 (niedziela) w Słupsku w tym dniu – odbędzie się o godz. 18.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE pw. ŚW. JACKA, a  po mszy X MARSZ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH. Trasa ul. Dominikańska, Jagiełły, Łajming, Pl. Zwycięstwa.

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku

W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku w Płocku obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Rada po raz kolejny wyraziła żądanie realizacji punktu VI. Porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt ten dotyczy opracowania i uzgodnienia ze związkami zawodowymi nowego systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 roku. Przewodniczący Ryszard Proksa podkreślił, że niewypełnienie przez stronę rządową podjętego zobowiązania, spowodowało spłaszczenie stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zdecydowana większość członków Rady opowiedziała się za koniecznością gruntownej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przedstawiciele regionalnych sekcji oświaty i wychowania z całego kraju wskazywali na liczne nieprawidłowości pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, a także na niepokojące zjawisko wywierania presji na ich pracę przez Rzecznika Praw Dziecka i niektórych kuratorów oświaty. W związku z tym, że przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie wymaga szerokiej związkowej debaty, a prace w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN są w toku, Rada zdecydowanie opowiedziała się za usunięciem w całości ust. 2a Art. 75 KN. Członkowie Rady sygnalizowali problemy i nieprawidłowości dotyczące: powoływania komisji antymobbingowych w placówkach oświatowych, tworzenia tzw. „IPET-ów”, funkcjonowania edukacji włączającej, wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe, a także wprowadzania centrów usług wspólnych przez samorządy. Ponownie wskazali na konieczność ustalenia właściwego miejsca i roli rodziców w systemie oświaty. Rada KSOiW podtrzymała przyjęte przed wieloma laty i ciągle aktualne postulaty przywrócenia Art. 88 KN dającego możliwość odchodzenia na emeryturę po 30 latach pracy oraz objęcia przepisami KN wszystkich nauczycieli. W drugim dniu gościem obrad był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który odpowiadał na liczne pytania członków Rady. Na stronie internetowej KSOiW zostanie zamieszczona relacja z przebiegu tej debaty. Kolega Leszek Brzeski przedstawił projekt organizacji 800-kilometrowej Narodowej Sztafety Wolności i Solidarności im. Jana Pawła II z Giewontu do Gdańska z okazji 40 rocznicy powstania naszego Związku. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok i uchwaliła plan finansowy na 2020 rok.

spotkanie z Ministrem Edukacji

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Obrady MKPOiW

18.02.2020 r. (wtorek)

obrady Prezydium, a od godz. 12.30 Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Dalej >>