Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Opinia PIP w sprawie wynagrodzeń

                             Koleżanki i koledzy,

w zawiązku z licznymi przypadkami łamania prawa przez dyrektorów szkół w dniu dzisiejszym to jest 10 kwietnia 2020 roku zwróciłem się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o interpretację dotyczącą wynagrodzeń w oświacie. Wnoszę, jako do organu powołanego do sprawowania nadzoru i kontroli w przestrzeganiu prawa pracy, o wyjaśnienie zasad wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czasie zwieszenia zajęć, przestoju w pracy, pracy zdalnej oraz ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Przedstawiłem również opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącą wypłat wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa. Jestem przekonany, że interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy ułatwi dyrektorom podejmowanie właściwych decyzji.

Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=719:wyst%C4%85pienie-do-pa%C5%84stwowej-inspekcji-pracy&catid=162&Itemid=797&lang=pl

Praca biura

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego biuro KM POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku w okresie 16 - 25 marca będzie nieczynne. W razie pilnych spraw prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Przepraszamy.

Tygodnik "Solidarność" do pobrania za darmo

Tygodnik "Solidarność" do pobrania za darmo

https://www.tysol.pl/

Zapobiegaj, nie lecz!

Pytania i odpowiedzi

W związku z pojawiającym się szeregiem pytań minister edukacji, Dariusz Piątkowski, odpowiada:

https://www.youtube.com/watch?v=iN6Io95nuus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IOByUeim-eY9jznW0jyGhYM1aZwzyeiGkmbp-q7XZCbiardHnfZIXM7M

Apel Piotra Dudy

Komunikaty Sekcji Krajowej dotyczące przestoju w placówkach oświatowych

Oświadczenie prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" ws. stanowiska MEN w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w pracy

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie". Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy - już nie. Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. Prezydium KSOiW NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=696:o%C5%9Bwiadczenie-prezydium-ksoiw-nszz-solidarno%C5%9B%C4%87-ws-stanowiska-men-w-przedmiocie-wynagrodzenia-nauczycieli-za-czas-przestoju-w-pracy-13-03-2020-r&catid=162&Itemid=836&lang=pl

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Dalej >>