Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Komunikat KSOiW

Konferencja prasowa KSOiW NSZZ "Solidarność" pod ministerstwem w dniu 30 sierpnia
Stanowisko KSOiW

Komunikat KSOiW

Opinia Krajowej Sekcji

Opinia KSOiW

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/article/1040/opinia%20wynagradz%20290722.pdf

Spotkanie z europoseł p. Anną Fotygą

25 lipca br. w siedzibie Zarządu Regionu na spotkanie z europoseł, panią Anna Fotygą. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Rady Dyrektorów z róŜnych branż. Pani poseł opowiadała o sytuacji za wschodnią granicą, a także udzielała odpowiedzi na pytania dotyc zujące osoby. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 18 – 19 maja 2022 r. w Poroninie było podjęcie działań Związku po złożeniu wniosku do Premiera o odwołanie Ministra Edukacji i Nauki. Harmonogram działań zostanie ogłoszony po otrzymaniu odpowiedzi od Premiera. Rada pracowała nad zaopiniowaniem projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela z kwietnia br. Podkreślono absurdalność określenia użytego w projekcie – „nauczyciel przygotowujący się do zawodu nauczyciela”. Negatywnie oceniono plan wprowadzenia obowiązkowej godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów. Skrytykowano proponowany nowy system stopni awansu zawodowego, mający służyć podniesieniu wynagrodzeń tylko nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Zaproponowane zmiany z jednej strony nie zachęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, a z drugiej demotywują pracujących pedagogów do dalszej pracy. Zdecydowanie negatywnie odniesiono się do planowanej formuły oceniania i egzaminowania nauczycieli. Po raz kolejny określono przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli jako narzędzia opresji dyrektorów placówek oświatowych wobec pracowników. Zauważono, że mimo wielu deklaracji, MEiN nie przystąpiło do opracowania zmian w tym zakresie. Rada KSOiW podkreśliła konieczność podjęcia działań przez cały Związek mających na celu zapewnienie pracownikom oświaty i nauki godnych warunków pracy i płacy, które są gwarantem dobrze funkcjonującego systemu opieki, wychowania i nauki młodego pokolenia Polaków, a co za tym idzie rozwoju społeczeństwa.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:ksoiw-opracowuje-plan-dzia%C5%82a%C5%84&catid=162&Itemid=797&lang=pl

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>