Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Życzenia

Komunikat Prezydium Sekcji Krajowej

XVIII WZD

21 marca 2023 upłynął pod znakiem wyborów. Pięć lat minęło w mgnieniu oka. Był to czas wypełniony trudną i żmudną pracą, której w oświacie nigdy nie brakuje – regularne spotkania ze związkowcami, współpraca z Zarządem Regionu, sekcjami na terenie kraju, Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania, władzami nie tylko lokalnymi i instytucjami. O tym między innymi mówiła w swoim sprawozdaniu Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku podczas XVIII Walnego Zebrania Delegatów. WZD tego dnia wybierało najważniejsze władze statutowe związku i postanowiło powierzyć kolejną, drugą kadencję Koleżance Dominice Korzeniowskiej-Gudyn. 25 kwietnia br. została ona wybrana także na przewodniczącą Regionalnej Sekcji OiW. To kolejna, druga, kadencja Koleżanki! Przewodniczącej serdecznie gratulujemy i życzymy na tej niełatwej ścieżce wielu pomyślnie zatwierdzonych projektów, uchwał oraz owocnych spotkań.

Zarząd KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku

 

 

Składka związkowa na NSZZ „Solidarność” - odliczamy od dochodu

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy podstawy, czyli od podatku przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek na rzecz wykonywania zawodu. Roczny limit ulgi do 500 zł. W sytuacji, gdy składki na rzecz, z której potrącane są przez pracodawcę z opłat, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na dziesięć cel wystarczy, że informacja płatnika pobierana jest w PIT-11. Wykazana w PIT-11 pozycja składki na rzecz tego, że nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 stanowiący w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub.r., wkład od 1 lipca 2022 roku. Jeśli pracodawca nie potrąca składek pracownika z wynagrodzenia pracownika-podatnika, ma obowiązek wykonywania dowodu (dowody) wpłaty składek na rzecz świadczenia zawodowego. Dowód wpłat musi zawierać co najmniej co najmniej: dane identyfikujące skutek w związku z wykonaniem dokonującego wpłat, a następnie organizację związkową na rzecz której dokonano wpłat, tytuł i wysokość wpłat oraz kwotę wpłaconych składek.

 

www.solidarnosc.gda.pl

Komunikat po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2023 r.

Szef oświatowej "S" po spotkaniu zespołu do sprawy wynagrodzeń
Życzenia

Spotkanie z rządem

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", na której zamieszczono relację ze spotkania zespołu Rząd RP - Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=797&lang=pl

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>