Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Prezydium Krajowej Komisji Sekcji Oświaty i Wychowania

5 listopada 2014 r. obradowało Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Przedstawiamy Państwu ważny komunikat z tego posiedzenia.

Komunikat

Obrady Komisji Międzyzakładowej

4 listopada obradował Zarząd Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ ,,S", któremu przewodniczyła Dorota Bojarowska-Bublej. Poruszone zostały tematy: nieprawidłowości w sprawach pracowniczych w szkołach, wypłaty dodatków wypłacanych pracownikom, organizacja tzw. godzin karcianych. Dużo uwagi poswięcono obowiązującej dokumentacji szkolnej. Przewodniczacy Kół  Zakładowych omówili bieżące sprawy związane z przestrzeganiem  prawa pracy oraz prawa oświatowego w ich szkołach i placówkach. Przewodnicząca przedstawiła zamierzenia działania Związku na najbliższy miesiąc, przypomniala również o przekazywaniu informacji zwrotnych z organizowanych w poszczególnych Kołach spotkaniach i wnioskach ze spotkań, jak i różnych wydarzeniach dotyczących działalności członków Związku.
Termin kolejnego spotkania Komisji Międzyzakładowej – 9 grudnia 2014 r.
 

Informacja

04.11.2014r. obrady Prezydium Komisji Międzyzakładowej (godz. 11.00), a od godz. 12.30 zebranie Zarządu Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ ,,S" w Słupsku.
Serdecznie zapraszam. Dorota Bojarowska Bublej.

Posiedzenie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność"

28 października odbyło się planowe spotkanie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" w Słupsku.  Omówione zostały aktualne działania związane ze słupską oświatą, zaplanowane zadania wspierające nauczycieli  zrzeszonych w NSZZ ,,Solidarność" w ich codzinnej pracy oraz wskazane potrzeby reagowania w poszczególnych Komisjach Zakładowych.  Poczas październikowego spotkania NSZZ ,,Solidarność" z minister  Joanną Kluzik-Rostkowską przedstawiciele Związku zobowiazali się do przedstawienia konkretnych informcji dotyczących poruszanych na spotkaniu kwestii. Tym samym zobowiązano przewodniczących Komisji Zakładowych do przygotownia i przekazania do 30.10.2014 r. na adres edukacja@solidarnosc.org.pl odpowiedzi na list Teresy Misiuk, zastępcy przewodniczącego KSOiW NSZZ ,,Solidarność" w sprawie m.in.  nieprawidłowości i łamania prawa przez JST, praktyki szkolnej w sprawie  tzw.godzin karcianych. W dalszej części spotkania przewodnicząca Sekcji  Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność"  w Słupsku Grażyna Bojarowska zapoznała zebranych z tematyką artykułu „Smutne wieści dla oświaty z projektu budżetu 2015 r.” autorstwa Lecha Sprawki zamieszczonego w Tygodniku Solidarność Nr 43 z dnia 24 października b.r. i zachęciła, by z tym artykułem zapoznanli się również pozostali nauczyciele.
Kolejne spotkanie Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  - 2 grudnia 2014 r. godz. 11.00.
Zobacz artykuł
 
 

Informacje

28.10.14r. obradować będzie Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ ,,S" w Słupsku. Początek zebrania godz. 11.00 - członków Rady Sekcji serdecznie zapraszam.

Przypomnienie: Sobota - 18.10.2014r.godz. 18.00 uroczysta Msza Św. z przekazaniem relikwii bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w XXX rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana ludzi pracy i ,,Solidarności". Zapraszamy do kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy.

W piątek 10 października 2014 roku w Zespole Szkół w Zagórzycy panowała bardzo podniosła i radosna atmosfera. Nauczycieli, uczniów i wszystkich gości przywitał Robert Nowak, dyrektor ZS, który w swoim przemówieniu podkreślał, że praca nauczyciela jest coraz bardziej trudna i wymagająca, ale dająca satysfakcję. Dziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Swoje podziękowania w formie pięknej akademii artystycznej oraz serdecznych życzeń złożyli uczniowie. Wśród zaproszonych obecny byli m.in  inspektor d.s oświaty Halina Buchholz, dyrektor ZGK Grzegorz Grabowski,  przedstawiciele rady gminy, lokalnych sołectw oraz włodarz gminy wójt Grzegorz Jaworski, który wręczył naszej koleżanka z NSZZ "Solidarność" Alicji Krawczewskiej tegoroczną nagrodę Wójta Gminy Damnica. Podczas uroczystości dyrektor ZS podziękował i wręczył kwiaty naszym koleżankom związkowym Agnieszce Trusiak i Iwonie Kowalskiej za uzyskanie kolejnego awansu zawodowym. Uroczystość zakończona została wręczeniem Nagrody dyrektora dla kilku pracowników placówki. Wśród wyróżnionych za całokształt pracy na rzecz szkoły znaleźli się nasi związkowcy Agnieszka Trusiak i Zbigniew Pawłowski.

 

Materiały

Kolezanki i Koledzy,
Zgodnie z umową na ostatniej Radzie KSOiW, udostępniam materiały informacyjne do wykorzystania na zaplanowanych konferencjach prasowych. Te materialy mają slużyć jako baza dla Waszych wystąpień - można je przekształcać w zależnosci od potrzeb i oczekiwań.
Pozdrawiam
Dorota Bojarowska Bublej

  Fakty - stan finansów polskiej oświaty i nauczycieli (.doc)


  Informacje dot. stanu finansowego polskiej oświaty (.doc)


  Realnie o finansach w polskiej oświacie (.ppt)
 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października, jak co roku, mają miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku, po raz drugi, w słupskiej filharmonii odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i honorowych odznaczeń zasłużonym nauczycielom. Wśród zaproszonych gości pojawił się wiceprezydent Słupska Andrzej Kaczmarczyk, dyrektor Wydziału Oświaty Anna Sadlak, dyrektor słupskiej delegatury Kuratorium Oświaty Teresa Lis, przedstawiciele rady miasta oraz dyrektorzy. Wśród uhonorowanych tego dnia pedagogów znaleźli się także członkowie NSZZ "Solidarność". Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały m. in. koleżanki: Bożena Helinska, Jolanta Suszczewicz, Irena Dwulit-Czerwonka zaś nagrody Prezydenta Miasta przypadły w udziałe Dominice Korzeniowskiej-Gudyn, Jolancie Suszczewicz, Bożenie Helinskiej i Małgorzacie Somionce.
Rada Sekcji NSZZ "Solidarność" z okazji DEN także postanowiła uhonorować swoich członków. Najbardziej zasłużonym działaczom wiceprzewodniczący Michał Graczyk wręczył złote i srebrne odznaki. I tak w tym roku złoto otrzymały: Małgorzata Somionka, Mirosława Majkowska oraz Renata Cierniak. Srebro powędrowało zaś do Izabeli Płaczkiewicz, Krystyny Walner oraz Elżbiety Łyszyk.

Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny"
Czesław Miłosz

Z okazji Dnia Nauczyciela składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wiceprzewodnicząca MKPOiW
Dominika Korzeniowska-Gudyn

 

 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>