Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Obrady Regionalnej Sekcji oraz Międzyzakładowej KOiW

14 kwietnia 2015 r. odbyły się obrady Regionalnej Sekcji OiW. Tego dnia obradowała również Komisja Międzyzakładowa  OiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Poza bieżącymi sprawami związanymi z oświatą w Słupsku, głównym tematem obrad było stanowisko Regionalnej Sekcji
w sprawie wydarzeń w kraju i ustosunkowania sie do wysuwanych wcześniej do postulatów protestacyjnych. Aktualna sytuacja skłoniła Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  do podjęcia działań, których celem jest waloryzacja wynagrodzenia i poprawa warunków pracy. Regionalna Sekcja w Słupsku w ramach solidaryzowania się z działaniami na rzecz pracowników oświaty przedstawiła swoje stanowisko, jednocześnie zachęcając wszystkich, dla których wysuwane postulaty są ważne, do udziału w pikiecie przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie (28.04.2015 r.).

Stanowisko Sekcji

Akcja protestacyjna
 

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech czas oczekiwania wzmocni radość z dobrej nowiny, a tajemnica Wielkanocy obdarzy Was nadzieją na każdy czas i buduje Waszą siłę i prywatnie i zawodowo.
Alleluja!


Zaproszenie na szkolenia IDN

Instytut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ "Solidarność" zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół na BEZPŁATNE szkolenia:

 1. Konferencje on-line w pracy nowoczesnej szkoły
 2. Mobilne technologie w edukacji - Wykorzystanie tabletu i smartfona w aktywizacji nauczania
 3. Projekt edukacyjny nie tylko w gimnazjum, czyli jak pobudzić i zaktywizować uczniów do działania
 4. Bezpłatne narzędzia Google Apps w pracy nauczyciela

Zobacz

Projekty rozporządzeń przesłane przez MEN do konsultacji


Koleżanki i Koledzy,
w załączeniu przekazuję 2 projekty rozporządzeń przesłane przez MEN do konsultacji:
     
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
     
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
     
Bardzo proszę o przekazywanie uwag i opinii najpóźniej do 3 kwietnia br. na adres KSOiW: edukacja@solidarnosc.org.pl
     
Projekty są dostępne również na stronie internetowej KSOiW:
 http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/
 
Pozdrawiam     Ryszard Proksa     Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Obrady Regionalnej Sekcji OiW w Słupsku

24.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność". w Słupsku. Obradujący przewodniczący Komisji Międzyzakładowych
i Zakładowych poparli zaostrzenie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania akcji protestacyjnej. Postanowiono, że od 15 kwietnia 2015 roku zostana oflagowane szkoły
i placówki oświatowe, zdecydowano również o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcami oraz o uczestnictwie w demonstracji w Warszawie 28 kwietnia br.. Jednocześnie trwać będzie akcja informacyjna o przyczynach sporu i protestu  konferencje prasowe, ulotki, plakaty, banery).
Członkowie Rady Regionalnej Oświaty i Wychowania w Słupsku zapoznali się z aktualną sytuacją polityki oświatowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego naszego regionu. Wiele z tych działań oceniono bardzo krytycznie. W dyskusji poruszono częste łamanie ustawy KN, KP ustawy o związkach zawodowych przez pracodawców.

Ogromne oburzenie Rady wywołał artykuł zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" (artykuł z 22.03.2015 r.), atakujący i szkalujący zawód nauczyciela.
Wszystkim ,,mało zarabiającym" redaktorom proponujemy zmianę zawodu na ten nasz intratny zawód i zapraszamy choćby do próby pracy w szkole lub placówce oświatowej. Najlepiej, by była to szkoła w małym mieście prowadzona przez stowarzyszenie!

Kolejne zebranie Rady Sekcji Regionalnej wyznaczono na 14 kwietnia 2015 roku. zebranie prowadziła przewodnicząca - Grażyna Bojarowska.
 

Nadzwyczajne Obrady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,S" w Warszawie

18.03.2015 - nadzwyczajne obrady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,S" w Warszawie w sprawie eskalacji protestu oświaty w sprawie braku porozumienia z MEN.
Obradująca w dniu wczorajszym KSOiW podjęła decyzję o zaostrzeniu akcji protestacyjnej wobec braku reakcji rządu RP na postulaty NSZZ ,,Solidarność".
 

Komunikat KSOiW

Uchwały KSOiW

Apel KSOiW

Obrady Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Obrady Prezydium Komisji Międzyzakładowej, które odbyły się 17 marca 2015 r. dotyczyły przede wszystkim sytuacji lokalnej oświaty. Rozpatrzono pisma, które wpłynęły do organizacji, przyjęto stosowne projekty uchwał i stanowisk. Omówiono XII Walny Zjazd Delegatów. Przygotowano projekt uchwały dotyczącej zbliżających się konkursów na dyrektorów szkół i placówek.
 

Posiedzenie Komisji Oświaty

17.03.2015 roku przedstawiciele naszej organizacji związkowej, wśród nich Michał Graczyk - zastępca przewodniczącego KMPOiW ,,Solidarność" w Słupsku, uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, podczas której prezentowaliśmy nasze negatywne stanowisko wobec propozycji likwidacji bibliotek szkolnych, poparliśmy petycję słupskich pedagogów i psychologów o obniżenie pensum dydaktycznego do poziomu sprzed 2012 roku i sceptycznie odnieśliśmy się do zamiaru władz miasta w sprawie zmiany lokalizacji i łączenia w 2016 ogólniaków - IV LO z LO nr 3.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>