Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Obrady Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” obradujący w Warszawie 14 lipca dokonał wyboru przewodniczącego, którym został wybrany dr Waldemar Jakubowski. Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty zrzesza trzy Sekcje: Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania, Krajową Sekcję Nauki oraz Krajową Sekcję Polskiej Akademii Nauki. Przedstawicielem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" była kol. Dominika Korzeniowska-Gudyn.

Informacja w sprawie propozycji Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" dot. wcześniejszych emerytur dla nauczycieli

Aktualności

Wycieczka do Fromborka

Komisja Międzyzakładowa POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku zaprasza z okazji DEN swoich członków, a także wszystkich chętnych, na wycieczkę do Fromborka. Będzie ona mieć miejsce 30 września (sobota). Koszt 400 złotych (wszystkie wymienione atrakcje wraz z ceną biletów + rejs statkiem - dodatkowa atrakcja).

Więcej informacji w biurze związku i u przewodniczących kół. Zapraszamy!

Kalendarium wydarzeń

Zmiany, zmiany. Nowy przewodniczący Zarządu Regionu Słupsk

Dariusz Piankowski został 19 maja 2023 r. nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność" i będzie pełnił tę funkcję w latach 2023-2028. Zastąpił w tej roli Tadeusza Pietkuna. Delegaci w tym dniu oprócz przewodniczącego ZR wybrali także m.in. członków Zarządu Regionu i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Gratulujemy Koledze tego zaszczytnego stanowiska i życzymy wiele wytrwałości w podejmowaniu konstruktywnych decyzji.

więcej informacji: https://www.tysol.pl/a104534-dariusz-piankowski-pokieruje-zarzadem-regionu-slupskiego-nszz-solidarnosc

WZD Krajowej Sekcji

17-19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOiW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze. Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów, już w pierwszej turze głosowania wybrany został dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego. Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOiW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy. Nowe otwarcie, deklaracja współpracy i konieczność udziału w pracach KSOiW wszystkich przewodniczących sekcji regionalnych lub osób przez nich wskazanych to kolejne punkty z jego programu. Delegaci pozytywnie odpowiedzieli na apel przewodniczącego KSOIW i wszyscy przewodniczący sekcji międzyregionalnych i regionalnych, którzy wzięli udział w wyborach, zostali członkami nowej Rady KSOiW. Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego. Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Gościem WZD KSOIW był Adam Lach przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego. Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek sekretarz KK.

Izabela Lorenz-Sikorska SEKRETARZ

Przewodniczący Krajowej Sekcji OiW NSZZ "Solidarność" Waldemar Jakubowski

Delegatami na WZD Krajowej Sekcji były nasze koleżanki: Dominika Korzeniowska-Gudyn i Małgorzata Zamorska-Hyła

Koleżanka Dominika Korzeniowska-Gudyn, wchodząc do Rady Sekcji Krajowej OiW, reprezentować będzie SR Słupsk na szczeblu krajowym. Gratulujemy!

więcej informacji: https://www.tysol.pl/a104483-waldemar-jakubowski-nowym-przewodniczacym-oswiatowej-solidarnosci

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>