Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

  • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
  • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
    i organów samorządowych
  • chronimy Twoją godność pracownika
  • bronimy przed zwolnieniem
    z pracy
  • udzielamy pomocy prawnej
  • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
  • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


  • Kultura     Nauka
  • Polityka    Ekonomia
  • Historia    Prawo
  • Religia     Dialog społeczny
  • Sport      Styl Życia


Aktualności


Relacja z pikiety. Protest pracowników oświaty

9 grudnia br. przeprowadzona została akcja protestacyjna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Zapraszamy na stronę KSOiW, tam zamiszczona została pełna relacja z pikiety.

Relacja z akcji protestacyjnej

Konferencja - Radio Koszalin

Redaktor Radia Koszalin Jakub Klimek rozmawiał z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej na temat prowadzonej akcji protestacyjnej.

Relacja z konferencji

Obrady Komisji Międzyzakładowej

9 grudnia obradowała Komisja Międzyzakładowa OiW NSZZ "S" w Słupsku. Debatowano nad najpilniejszymi sprawami w oświacie m.in. akcją protestacyjną środowiska nauczycielskiego, stanowiskiem w sprawie listu otwartego Pani Minister Edukacji do Rodziców oraz bieżących spraw pracowniczych członków Zwiazku.
W porządku obrad było również głosowanie nad przyjęciem deklaracji członkowskiej NSZZ "Solidarność", uchwalono przyjęcie deklaracji, a tym samym powitanie nowego członka Związku.

Spotkanie miało rownież charakter przedświąteczny. Przewodnicząca Dorota Bojarowska Bublej po zamknieciu obrad złożyła wszystkim obecnym, a za ich pomocą rownież każdemu pracownikowi oświaty piękne świąteczne życzenia, w których nade wszystko podkreśliła, że dialog jest podstawą i miernikiem gotowości do współdziałania, a czas świąteczny niech wzmocni zarówno więzy rodzinne, jak i potrzebę bycia z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka.
Spotkanie zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń oraz zaproszeniem na Mszę Świętą
w intencji Ofiar Grudnia'70 i  stanu wojennego, która odprawiona zostanie 14 grudnia
o godz.12.30 w kościele pw.NSJ w Słupsku.

Termin kolejnego spotkania Komisji Międzyzakładowej: 20.01.2015 r.


   
                                                                  
 
                

Oświadczenie Przewodniczącego KSOiW w sprawie listu otwartego Minister Edukacji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przesyłam oświadczenie KSOiW NSZZ “S” w sprawie listu otwartego MEN do rodziców i opiekunów.

Pozdrawiam
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Oświadczenie

List do Rodziców uczniów

List Pani Minister Edukacji Narodowej adresowany do Rodziców uczniów w sprawie zapewnienia uczniom opieki podczas przerwy świątecznej.

List

Obrady Regionalnej Sekcji OiW w Słupsku

Podczas obrad 2 grudnia br. Regionalna Sekcja OiW podjeła uchwałę dotyczacą sposobu właczenia się do akcji informacyjno-protestacyjnej, która została zaplanowana przez Krajową Sekcję OiW na 9 grudnia 2014 r.

Stanowisko

Wywieszenie flagi

PILNE! PROTEST!

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, wobec braku reakcji Rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku, kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Urzędem Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

Komunikat Rady Krajowej

Uchwala Rady Krajowej

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Damnie

Dnia 7 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Damnie odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel, pod kierunkiem pani Jadwigi Dziułko, przygotowała klasa I gimnazjum. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz odśpiewania hymnu.
Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski od czasów rozbiorów do dnia 11 XI 1918 roku. Zwrócili uwagę na patriotyczne postawy Polaków i ich wiarę w odzyskanie niepodległości. Podczas apelu deklamowali wiersze i śpiewali pieśni legionowe. Podczas uroczystości uczniowie mogli obejrzeć prezentację PowerPoint dotyczącą historii Polski z okresu rozbiorów i walki Polaków o niepodległość.
Apel miał na celu uwrażliwić uczniów na losy własnego kraju i narodu, a także kształtować postawy patriotyczne.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Dalej >>