Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Komunikat KSOiW

Rozpoczęto ogólnopolskie debaty dotyczące planowanych zmian w oświacie. Poniżej komunikat prasowy z obrad  KSOiW oraz spotkania  Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy-Zdroju.

Komunikat z 4 lutego 2016 r.

Jasełka

19 stycznia w siedzibie słupskiego oddziały NSZZ "Solidarność" gościliśmy młodzież z Gimnazjum nr 2. Uczniowie pod opieką Pani Wioletty Miś  przygotowali i w bardzo ciekawy sposób przedstawili jasełka, zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania. Wszystko poszło wyśmienicie. Publiczność chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania kolęd intonowanych przez młodzieżowy chór Gimnazjum nr 2. Tak radosne, pięknie zaprezentowane przedstawienie wniosło świąteczny nastrój, a więc życzenia dobrego całego 2016 roku i dużej dawki radowania codziennością. Popłynęły one do nas wszystkich zarówno od przedstawicieli gospodarzy, a wśród nich byli: Stanisław Szukała - przewodniczący Zarządu Regionu Słupsk oraz członkowie prezydium MKPOiW - Dorota Bojarowska Bublej, Dominika Korzeniowska-Gudyn oraz Michał Graczyk, jak i od przedstawiających jasełka. Dziękujemy młodzieży i licznie zgromadzonej publiczności za ten dobry, wspólny czas.

FotoGaleria
 
            
            

 

 

Zaproszenie na Jasełka

Serdecznie zapraszamy we wtorek 19 stycznia o godz. 16.00 do siedziby zarządu słupskiej Solidarności na Jasełka organizowane przez młodzież z Gimnazjum nr 2 w Słupsku pod kierunkiem pani Wioletty Miś.  Miło nam bedzie z Wami spędzić ten czas na wspólnym spiewaniu kolęd, to również doskonała okazja do osobistego składania życzeń.
Liczymy na Waszą obecność. Do zobaczenia!

Świąteczne życzenia

Wydział Edukacji - zmiany w słupskiej oświacie

15 grudnia gościliśmy w siedzibie słupskiego oddziału NSZZ "Solidarności" dyrektor Wydziału Edukacji  UM w Słupsku Annę Sadlak oraz Bognę Winiarczyk, zastępcę dyrektora tego wydziału. Spotkaniu przewodniczyła Dominika Korzeniowska-Gudyn, zastępca przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. Uczestnikami byli przede wszystkim nauczyciele związkowcy NSZZ „S” w Słupsku, ale również Stanisław Szukała przewodniczący Zarządu Regionu Słupsk oraz członkowie prezydium MKPOiW. Z zaproszenia skierowanego do radnych skorzystał jedynie radny Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej.
 Główny temat spotkania „Proponowane zmiany organizacyjne w słupskiej oświacie” dawał nadzieję na omówienie, a może i wyjaśnienie,  spraw tak silnie poruszających w ostatnich miesiącach pracowników słupskich szkół.
Spotkanie przebiegało według założonego przez Annę Sadlak porządku:
- prezentacja diagnozy słupskiej oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022
- pytania od uczestników spotkania, odpowiedzi przedstawicieli Wydziału Edukacji.
Znacząca część spotkania skierowana została na prezentowanie danych ujętych w różnych przeliczeniach dotycząca: dynamiki zmian w populacji dzieci i młodzieży, struktury słupskiej oświaty, struktury wyników nauczania, struktury zatrudnienia słupskiej oświacie, koncepcji racjonalizacji sieci szkół w Słupsku do 2022 r. Informacja od dyrektor WE, że „z faktami nie można dyskutować,  a na podstawie faktów, twardych danych zmiany są konieczne” wstrzymywała pytania z sali, które według prelegentki miały  zostać zadane po zapoznaniu obecnych z faktami i koncepcją pakietu zmian w strukturze oświaty. Pakiet zmian ujęty w cztery obszary został przedstawiony, a obszary i ich szczegółowa charakterystyka przekazana słuchającym.  
Nastał czas na pytania z sali. I sprawy nabrały bardziej ludzkiego wymiaru. Podawane wcześniej przeliczenia np. wykorzystania bazy dydaktycznej na jeden oddział klasowy, liczba uczniów w klasach, liczba uczniów na 1m.kw. powierzchni w szkole, czy liczebność nauczycieli dyplomowanych stały się liczbami, które w zderzeniu z dobrem ucznia, w opinii pytających nie powinny być głównymi przesłankami. Sprawa niezrozumiałego dla zainteresowanych kroku wyprzedzającego, zmieniającego drogę do tej pory praktykowaną, a dotycząca likwidacji oddziału przyszpitalnego Szkoły Podstawowej nr 9. Oddział ten od września 2015 r. nie istnieje, w jego miejsce powołano świetlicę przyszpitalną, a temat ten dopiero na styczniowej (2016 r.) sesji RM stanie się jednym z projektów.
Gorącym tematem była także likwidacja jednego z liceów, bo tak trzeba nazwać przedstawianą wcześniej jako łączenie III LO z IV LO. Zmiany kadrowe na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, to również mocno emocjonujące zagadnienie. Nauczyciele poruszyli również sprawę utrudniania zatrudnienia młodych nauczycieli, przez blokowanie miejsc pracy przez emerytowanych nauczycieli lub tych, którzy już mają etat w jednej ze szkół, a w innych pracują po kilka lub kilkanaście godzin w tygodniu. Na ostatni zarzut dyrektor A.Sadlak wyraziła wielkie zdziwienie, mówiąc, że polityka kadrowa została omówiona z dyrektorami szkół i placówek i do takich sytuacji nie powinno dochodzić.  W każdym z poruszanych zagadnień przebijała nuta braku rozmów na etapie planowania, jak i co szczególnie ważne w dążeniu do współpracy w środowisku szkolnym, a nie rywalizacji o ucznia, chyba zabrakło planującym woli włączenia w planowanie także tych, których zmiany te najsilniej dotyczą.
Obecny na sali radny T.Bobrowski zaapelował, by poruszane kwestie jak choćby Zespołu Szkół Budowlanych zostały przedstawione radnym przed najbliższą sesją Rady Miejskiej, zaznaczył również, że warto podjąć rozmowy z radnymi, i to nie przez media, a osobiście, gdyż w styczniu podane tu projekty zmian będą omawiane i zapadną decyzje. Dodał również, że pierw powinien być projekt uchwały, konsultacje, decyzja, a potem wynikające z niej sprawy kadrowe, a nie w odwrotnym porządku.
Podsumowując spotkanie, przewodniczący S.Szukała docenił możliwość rozmowy między zainteresowanymi, by wypracować wspólną koncepcję opartą zarówno na przesłankach ekonomicznych, jak i biorących pod uwagę specyfikę kształcenia w poszczególnych szkołach.
 

Kolejne spotkanie w MEN

10 grudnia

Ryszard Proksa, przewodniczący oraz Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z minister edukacji.

Informacja o spotkaniu

Obrady Komisji Międzyzakładowej POiW

8 grudnia
Grudniowe obrady Komisji Międyzakładowej zdominowane zostały przez sprawy wydarzeń ostatnich dni, które bardzo mocno poruszyły  środowiska szkolne Słupska. Do zapowiadanych przez MEN zmian w systemie oświaty dołączyły i te, które planuje organ prowadzący słupskie szkoły i placówki. A są nimi zapowiedziane przez prezydenta Słupska łączenia szkół, przedsięwzięcia te uzasadniane są zmianami demograficznymi oraz sytuacją finansową miasta. Sprawa Zespołu Szkół Budowlanych i CKU, III LO i IV LO, to przykłady podjętych już przez samorząd kroków do przekształceń organizacyjnych tych szkół poprzez ich łączenie. Odbyły sie już spotkania przedstawicieli szkół (uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkół) z pracownikami Wydziału Edukacji UM w Słupsku, planowane są kolejne, a to znak, że argumentacja przedstawiana podczas spotkań, nie stała się wystarczającą i należy nadal dążyć do opracowania tych zagadnień.

Zebranie miało również akcent będący wyrazem gotowości działania na rzecz pracowników oświaty, a w szczególności członków Związku NSZZ Solidarność. Słupski oddział Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność zwiększył liczebność, przyjęliśmy kolejnych członków w szeregi Związku NSZZ Solidarność.

Przewodnicząca dzisiejszemu spotkaniu Dominika Korzeniowska-Gudyn, poza szerokim spektrum spraw do opracowania, uchwalenia, omówienia wynikających z porządku obrad,  przekazała również pozdrowienia od przebywającej na zwolnieniu lekarskim Doroty Bojarowskiej-Bublej, przewodniczącej MKPOiW. Złożyła w swoim, jak i przewodnicząej imieniu, wszystkim  członkom Prezydium Komisji Międzyzakłądowej, a za ich pośrdnicwem każdemu z Państwa, życzenia dobrego przejścia przez czas zbliżających się ruchów w oświacie, wzajemnego wspierania wspólnych celów, działań i pogodnego radowania podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Przypomniała również, byśmy dając wsparcie tym, którzy już dziś stoją w sytuacji niepewnego jutra ich miejsc pracy, dołączali do akcji przez nich organizowanych.
Najbliższa okazja ku temu: 10.12.2015 r. godz. 12.00, przed Ratuszem, pikieta w sprawie Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku. Dajmy wyraz wsparcia dla społeczności ZSB! Do zobaczenia w czwartek!

Zmiany w ustawie o prawie autorskim

Od 20 listopada br. obowiązują wprowadzone zmiany w ustawie o prawie autorskim. Na pewno warto się z nimi zapoznać, by w swojej pracy nie mieć obaw w tym względzie.

Informacja Departamentu Informacji i Promocji MEN

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>