Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Konferencja prasowa Ministra Edukacji 16 września 2016 r.

16 września podczas konferencji prasowej zostały przedstawione plany zmian.

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Anny Zalewskiej

Projekty Ustaw

Stanowisko KMPOiW w sprawie zarządzenia Prezydenta Słupska

Wrześniowe obrady Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania

6 września
        Pierwsze w tym roku szkolnym obrady Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania były bardzo burzliwe, szczególnie za sprawą wprowadzonych w życie zmian związanych z oświatą jak i wielu wątpliwości przy ich wdrażaniu. Przewodnicząca obradom Dorota Bojarowska Bublej omówiła działania podjęte przez Prezydium słupskiej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania od ostatniego spotkania  Komisji (w czerwcu). Podczas zebrania w szeregi NSZZ "Solidarność" zostali przyjęci nowi członkowie. Rok szkolny dopiero co wystartował, ale spraw do omówienia zebrało sie już sporo. Dużo uwagi poświącono kwestii nowych rozporządzeń zarówno z krajowego jak i samorządowego rozdania m.in. rozporządzenie Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wymuszenia na dyrektorach szkół i placówek dokonania zwolnień lub obniżenia wymiaru zatrudnienia pracowników niepedagogicznych czyli administracji i obsługi, a w ogólnopolskim wydaniu - rozwiązania sprawy nieodpłatnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w miejsce znienionej tzw. "19-tki", czyli 1 lub 2 godzin lekcyjnych świadczonych na rzecz ucznia (zniesiony już art.42 pkt 2 KN).
Mimo bardzo burzliwej debaty znalazł się czas na sprawy milsze. Przewodnicząca poinformowała o szczegółach planowanej na 30.09-02.10.2016 r. wycieczki do Szwecji pracowników szkół i placówek. Odpowiedzi na wszelkie pytania  w tym temacie, wyjeżdżający mogą uzyskać u przewodniczących szkolnych kół lub przewodniczącej MKPOiW Doroty Bojarowskiej Bublej.

Wraz z życzeniami dobrej pracy, owocnych spotkań oraz mądrych rozwiązań codziennych spraw szkolnego życia Przewodnicząca zachęciła do zapoznania się z aktualnymi dokumentami (linki dostępu zamieszczone poniżej).
 

Minister Edukacji o likwidacji gimnazjów

Spotkanie z Minister Anną Zalewską (22.08.2016 r.)

Obrady KSOiW (23.08.2016 r.)

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność Ryszard Proksa - godziny karciane (02.09.2016 r.)
 

Wakacje

       Gratulując Państwu bardzo dobrego działania na rzecz oświaty, super osiągnięć Waszych uczniów i co równie ważne wspaniałej atmosfery współdziałania -  życzę, by dziś powitane wakacje dały oddech od obowiązków, służyły doskonałej regeneracji sił i pomogły, by w dobrym zdrowiu z nową siłą znów przeżywać edukacyjną  radość tworzenia.

Niech czas urlopu stanie się okazją do wielu przyjaznych spotkań, rodzinnego odpoczynku i odkrywania nowych miejsc. Każdemu z Was dziękuję za bardzo dobrą pracę, współpracę.
Udanego odpoczynku!

Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca
MKPOiW w Słupsku

Wycieczka

KZ organizuje z okazji DEN na przełomie września i października (30 IX - 2 X) wycieczkę do Szwecji. Ilość miejsc jest ograniczona - 50 osób. Koszt całkowity to około 430 złotych od osoby. Może on ulec zmianie. Przewidziane jest dofinansowanie do wycieczki (max do 50 % tylko dla członków związku). Cena obejmuje:
- przejazd autokarem ze Słupska do Gdyni i z powrotem
- 2 posiłki (1 kolacja i 1 śniadanie - stół szwedzki, alkohol, napoje, kawa, herbata bez ograniczeń)
- 2 noclegi w kajutach 4-osobowych
- przewodnika
- zwiedzanie z autokaru
- ubezpieczenie
- opłatę ekologiczną.

Przewodniczący zbierają od chętnych zaliczkę w wysokości 100 złotych i przekazują całą kwotę wraz z listą chętnych do Przewodniczącej Doroty Bojarowskiej - Bublej do 15 lipca. Zaliczka, równoznaczna z rezerwacją miejsca, w razie rezygnacji przepada. Szczegóły wycieczki wkrótce.

Obrady Komisji Międzyzakładowej

Czerwcowe obrady Prezydium oraz Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania podsumowały działania związkowe podjęte od ostatniego, czyli marcowego spotkania Komisji. W porządku obrad, którym przewodniczyła Dorota Bojarowska Bublej, były sprawy zrealizowane, dotyczące poszczególnych szkół i placówek, informacja o interwencjach Zwiąku w sprawach nieprzewidzianych podczas poprzednich obrad. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół (kwiecień - maj), jak i zarys prac wynikających z planowanych zmian w oświacie, to kolejny z punktów obrad. Powstało kolejne koło związkowe NSZZ Solidarność, które już dziś zrzesza znaczną grupę pracowników placówki. Podczas dzisiejszego spotkania uchwalono również przyjęcie w szeregi związkowe kolejnego pracownika oświaty. 
Przedstawiciele Związku zostali zaproszeni i z ogromną radością uczestniczyli w imprezach organizowanych przez szkoły i placówki, między innymi były to: 70 - lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku, Konkurs "Witkacy i ja", spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty. Miały miejsce również ustalenia na rok szkolny 2016/2017 łącznie z propozyjami wspólnego podkreślenia Dnia Edukacji Narodowej, przypomnienie, że Prezydium nadal pracuje i zaprasza do spotkań indywidualnych Na zamknięcie obrad przewodnicząca złożyła obecnym i wszystkim pracownikom oświaty życzenia dobrego zakończenia rocznych zajęć szkolnych, bezpiecznego odpoczynku i radosnego spotkania po wakacyjnej przerwie. Dodała, że w i w tym roku organizowana jest Pielgrzymka Pracowników Oświaty do Częstochowy (30.06-04.07.2016 r.) -  szczegółowe informacje.

Najbliższe terminy:
1)  Walne Zebranie Delegatów - 17.06.2016 r.
2) Obrady Komisji Międzyzakładowej - wrzesień 2016 r.

Obrady Komisji Międzyzakładowej

Członków Komisji Międzyzakładowej zapraszam na czerwcowe obrady we wtorek 7 czerwca o godz. 12.30.

Pozdrawiam.

Dorota Bojarowska-Bublej
Przewodnicząca Komisjii Międzyzakładowej

Spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty

23 maja miało miejsce ważne wydarzenie. W Słupskim Inkubatorze Technologicznym nowo wybrany Pomorski Kurator Oświaty - pani Monika Kończyk - spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych, władz miasta, organów prowadzących jak i dyrektorami szkół oraz placówek. W zgromadzeniu wzięła też udział poseł ziemi słupskiej - pani Jolanta Szczypińska.

Kurator Monika Kończyk podczas swego wystąpienia podkreśliła chęć wzięcia udziału w organizacji pomorskiej debaty edukacyjnej przygotowywanej przez MEN. Tematem ma być szeroko pojęte bezpieczeństwo. Pani kurator wyraziła też nadzieję na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za edukację w krajach regionu bałtyckiego. Chciałaby zorganizować i usprawniać kanał przepływu informacji między organami władzy państwowej, wojewódzkiej i jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami szkół, rodzicami, uczniami i związkami zawodowymi. Chce stworzyć sieć współpracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w województwie pomorskim. Jednak najważniejszą sprawą, do której odnisła się pani kurator była sprawa "godzin karcianych". Podkreśliła jasno, iż zostały one zniesione, co wiąże się z powrotem do stanu prawnego KN sprzed 2009 roku! Życząc pani kurator sukcesów, mamy nadzieję na merytoryczną i owocną współpracę.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>