Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Wrześniowe informacje

Wrześniowe obrady zdominował temat wprowadzanych zmian w oświacie i ich realizacja w szkołach i placówkach oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.
Informacje z sierpniowych obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przekazała przewodnicząca Regionalnej Sekcji p. Grażyna Bojarowska. Poza sprawami przedstawionymi przez przewodniczących szkolnych Kół związkowych przedstawione zostały również informacje o ruchach kadrowych i wynikających z nich aneksach do składanych przed wakacjami przez dyrektorów szkół arkuszy organizacji pracy
Kolejne obrady MKOiW 7.11.2017 r.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej przez pracowników oświaty, członków NSZZ "Solidarność"  zaplanowano na 12.10.2017 r. (czwartek). Szczegółowe informacje u przewodniczących szkolnych Kół.


Serdecznie zapraszamy

Obrady Komisji Międzyzakładowej

5 września 2017 r. o godz. 11.00 obrady Prezydium, a od godz. 12.30 obradować będzie  Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

Dorota Bojarowska - Bublej
Przewodnicząca KMPOiW

 

Rok szkolny 2017/2018


 

   Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 życzę wszystkim pracownikom oświaty, uczniom i ich rodzicom/opiekunom zadowolenia z każdego dnia, satysfakcji z osiągnięć i nade wszystko wytrwałości w realizacji założonych celów.

Podkreślając, że warto być solidarnym oraz dostrzegać w drodze codziennych zmagań, tych których możemy wesprzeć, zmotywować, życzę nam wszystkim dobrego roku szkolnego i przyjaznej atmosfery do działania!

 

 Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca MKPOiW
NSZZ "Solidarność" 
w Słupsku

 

Sierpniowe informacje

Mimo wakacyjnej przerwy w szkołach, w życiu oświatowym, a tym samym i w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" prace trwały o czym poniżej:

Uroczystość rocznicy sierpnia 1980 - stanowisko Prezydium KK

Status zawodowy pracownikow oświaty - stanowisko RK SOiW

W związku z obchodami 37. rocznicy Sierpnia '80 słupski Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" zaprasza na Mszę Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku w niedzielę 3 września o godz. 12.30.

 

Życzenia               Mijający rok szkolny dał wiele okazji do dyskusji na temat przyszłości polskiej oświaty, skłonił zarówno związanych z życiem szkolnym, czyli pracowników i rodziców uczniów,  jak i tych, którzy dziś decydują o tym, jakie będzie jutro przyszłych pokoleń, do prowadzenia dialogu w tym temacie.
              Zmiany przed nami, a ja dziś dziękując za Państwa zaanażowanie w życie swoich szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, ale i w działania związkowe, które zawsze mają na celu jak najlepsze działania na rzecz pracowników oświaty, składam życzenia dobrego urlopowego czasu i bezpiecznego powrotu z każdej wakacyjnej ścieżki!

 Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca MKPOiW
NSZZ "Solidarność" 
w Słupsku


 

Obrady Międzyzakładowej Komisji POiW

6 czerwca obradować będzie Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Rozpoczęcie obrad zaplanowane jest na godz. 12.30, po spotkaniu Prezydium Międzyzakładowej Komisji POiW.

Dorota Bojarowska - Bublej
Przewodnicząca MKPOiW

Warte uwagi

Maj to w szkołach przede wszystkim egzamin maturalny. Jednak w tym roku maj, to także aktywność w życiu oświatowym wynikająca z zaplanowanej reformy edukacji.
Poniżej kilka adresów, które mogą przybliżać Państwu bieżące działania w tym temacie:

Egzamin maturalny 2017

Kształcenie nauczycieli

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Projekty Rozporządzen MEN

Tradycyjnie w maju Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców zaprasza pracowników oświaty do udziału w pielgrzymce planowanej na 1-2 lipca 2017 r.: Pielgrzymka nauczycieli

Życzenia wielkanocne

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>