Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Wakacje

       Gratulując Państwu bardzo dobrego działania na rzecz oświaty, super osiągnięć Waszych uczniów i co równie ważne wspaniałej atmosfery współdziałania -  życzę, by dziś powitane wakacje dały oddech od obowiązków, służyły doskonałej regeneracji sił i pomogły, by w dobrym zdrowiu z nową siłą znów przeżywać edukacyjną  radość tworzenia.

Niech czas urlopu stanie się okazją do wielu przyjaznych spotkań, rodzinnego odpoczynku i odkrywania nowych miejsc. Każdemu z Was dziękuję za bardzo dobrą pracę, współpracę.
Udanego odpoczynku!

Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca
MKPOiW w Słupsku

Wycieczka

KZ organizuje z okazji DEN na przełomie września i października (30 IX - 2 X) wycieczkę do Szwecji. Ilość miejsc jest ograniczona - 50 osób. Koszt całkowity to około 430 złotych od osoby. Może on ulec zmianie. Przewidziane jest dofinansowanie do wycieczki (max do 50 % tylko dla członków związku). Cena obejmuje:
- przejazd autokarem ze Słupska do Gdyni i z powrotem
- 2 posiłki (1 kolacja i 1 śniadanie - stół szwedzki, alkohol, napoje, kawa, herbata bez ograniczeń)
- 2 noclegi w kajutach 4-osobowych
- przewodnika
- zwiedzanie z autokaru
- ubezpieczenie
- opłatę ekologiczną.

Przewodniczący zbierają od chętnych zaliczkę w wysokości 100 złotych i przekazują całą kwotę wraz z listą chętnych do Przewodniczącej Doroty Bojarowskiej - Bublej do 15 lipca. Zaliczka, równoznaczna z rezerwacją miejsca, w razie rezygnacji przepada. Szczegóły wycieczki wkrótce.

Obrady Komisji Międzyzakładowej

Czerwcowe obrady Prezydium oraz Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania podsumowały działania związkowe podjęte od ostatniego, czyli marcowego spotkania Komisji. W porządku obrad, którym przewodniczyła Dorota Bojarowska Bublej, były sprawy zrealizowane, dotyczące poszczególnych szkół i placówek, informacja o interwencjach Zwiąku w sprawach nieprzewidzianych podczas poprzednich obrad. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół (kwiecień - maj), jak i zarys prac wynikających z planowanych zmian w oświacie, to kolejny z punktów obrad. Powstało kolejne koło związkowe NSZZ Solidarność, które już dziś zrzesza znaczną grupę pracowników placówki. Podczas dzisiejszego spotkania uchwalono również przyjęcie w szeregi związkowe kolejnego pracownika oświaty. 
Przedstawiciele Związku zostali zaproszeni i z ogromną radością uczestniczyli w imprezach organizowanych przez szkoły i placówki, między innymi były to: 70 - lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku, Konkurs "Witkacy i ja", spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty. Miały miejsce również ustalenia na rok szkolny 2016/2017 łącznie z propozyjami wspólnego podkreślenia Dnia Edukacji Narodowej, przypomnienie, że Prezydium nadal pracuje i zaprasza do spotkań indywidualnych Na zamknięcie obrad przewodnicząca złożyła obecnym i wszystkim pracownikom oświaty życzenia dobrego zakończenia rocznych zajęć szkolnych, bezpiecznego odpoczynku i radosnego spotkania po wakacyjnej przerwie. Dodała, że w i w tym roku organizowana jest Pielgrzymka Pracowników Oświaty do Częstochowy (30.06-04.07.2016 r.) -  szczegółowe informacje.

Najbliższe terminy:
1)  Walne Zebranie Delegatów - 17.06.2016 r.
2) Obrady Komisji Międzyzakładowej - wrzesień 2016 r.

Obrady Komisji Międzyzakładowej

Członków Komisji Międzyzakładowej zapraszam na czerwcowe obrady we wtorek 7 czerwca o godz. 12.30.

Pozdrawiam.

Dorota Bojarowska-Bublej
Przewodnicząca Komisjii Międzyzakładowej

Spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty

23 maja miało miejsce ważne wydarzenie. W Słupskim Inkubatorze Technologicznym nowo wybrany Pomorski Kurator Oświaty - pani Monika Kończyk - spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych, władz miasta, organów prowadzących jak i dyrektorami szkół oraz placówek. W zgromadzeniu wzięła też udział poseł ziemi słupskiej - pani Jolanta Szczypińska.

Kurator Monika Kończyk podczas swego wystąpienia podkreśliła chęć wzięcia udziału w organizacji pomorskiej debaty edukacyjnej przygotowywanej przez MEN. Tematem ma być szeroko pojęte bezpieczeństwo. Pani kurator wyraziła też nadzieję na nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za edukację w krajach regionu bałtyckiego. Chciałaby zorganizować i usprawniać kanał przepływu informacji między organami władzy państwowej, wojewódzkiej i jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami szkół, rodzicami, uczniami i związkami zawodowymi. Chce stworzyć sieć współpracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w województwie pomorskim. Jednak najważniejszą sprawą, do której odnisła się pani kurator była sprawa "godzin karcianych". Podkreśliła jasno, iż zostały one zniesione, co wiąże się z powrotem do stanu prawnego KN sprzed 2009 roku! Życząc pani kurator sukcesów, mamy nadzieję na merytoryczną i owocną współpracę.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów

8 marca br. obradowało XIII Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZ Solidarność" w Słupsku. Obradom przewodniczył kolega Michał Graczyk, zastępca przewodniczącej KPOiW. Pierwsza część spotkania miała bardzo roboczy charakter. Omówione zostały tematy, które wymagały rozważenia, przyjęcia strategii do dalszego działania, wypracowania wspólnego stanowiska, jak i istotne kwestie poruszane przez przedstawicieli szkolnych Kół związkowych podczas regularnych czy doraźnych spotkań w okresie od poprzedniego do dzisiejszego Zjazdu. Podczas tej części obrad zostało również przedstawione przez koleżankę Dominikę Korzeniowską-Gudyn, zastępcę przewodniczącej KPOiW, sprawozdanie z działaności Komisji w podsumowywanym okresie. Dyskusja delegatów i zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim przyszłości słupskiej oświaty, bazy szkolnej, reorganizacji sieci szkolnej, demografii, kondycji finansowej miasta. Delegaci zwracali uwagę na nieprawidłowości i łamanie praw związkowych przez dyrektorów szkół czy unikanie współpracy z przedstawicielami Związku. Krytycznie odnieśli się do szybkich, zaskakujących środowisko oświatowe decyzji o zmianach organizacyjnych szkół IV LO, ŚCKU, III LO i IV LO. Delegaci podjęli stosowne, adekwatne do dyskusji stanowiska. Komisja wniosków i uchwał pracowała bardzo intesnywnie, gdyż zmiany w oświacie, w ogólnopolskim czy w lokalnym wymiarze, przekładają się bardzo silnie na tematy, które wymagają ustosunkowania się NSZZ "Solidarność".
W drugiej części Zjazdu delegaci szkół i placówek oświatowych objętych działaniem naszej organizacji związkowej gościli Stanisława Szukałę, Przewodniczącego Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność".  Miłym akcentem Zebrania był czas przeznaczony na wspomnienia związane z działaniami członków Związku. Zebrani mogli wysłuchać opowieści o tym, jak wyglądały działania i życie członków naszego słupskiego Oddziału. Wspomniano również tegoroczne obchody XXXV-lecia NSZZ "Solidarnność", których główne uroczystości miały miejsce w sierpniu 2015 r. w Gdańsku. Dopełnieniem tej chwili wzruszeń było wręczenie odznaczeń dla aktywnych, zasłużonych członków Związku, ale i życzenia z okazji Dnia Kobiet złożone z kwiatkiem na ręce obecnych pań.
Miejscem obrad XIII WZD była zawsze nam bardzo gościnna Bursa Szkolna przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.


 

Walne Zebranie Delagatów

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku  informuje, że

8 marca 2016 r. od godz.8.45 w sali konferencyjnej Bursy Szkolnej, ul. Szczecińskiej 60a w Słupsku, odbędzie się

XIII Walne Zebranie Delegatów.


Michał Graczyk
Zastępca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ "Solidarność" POiW
w Słupsku

 

Obrady Komisji Międzyzakładowej

1 marca 2016 r. obradowały Prezydium, a następnie  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania. Obradom przewodniczył Michał Graczyk, zastępca przewodniczącej Komisji. Podczas realizowania zaplanowanych aż dziesięciu punktów porządku obrad poruszone zostały sprawy zarówno z lokalnych jak i ogólnopolskich  działań w obszarze oświaty. Grażyna Bojarowska, przewodnicząca Słupskiej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" zaprezentowała stanowisko Rady Sekcji w sprawie propopnowanych zmian w Karcie Nauczyciela, w systemie szkolnym (6-latki, gimnazja) oraz w sprawach postulatów jakie Związki Zawodowe wystosowały do pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji.

Dużą uwagę zebranych skupiły sprawy rozwiązań organizacyjnych i prawnych zaproponowane przez oragany prowadzące szkoły i placówki w Słupsku jak i powiecie. Przewodniczący szkolnych Kół Związkowych przedstawili zakres podejmowanych kroków prawnych, które wspierają członków Związku. Ważnym punktem spotkania było również jednogłośne przyjęcie chwał o wstąpieniu do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarnośc" kolejnej grupy pracowników oświaty.

Jednym z punktów zebrania było także omówienie  zbliżającego sie Walnego Zebrania Delegatów i spraw, które zostaną na nim przedstawione. Walne Zebranie Delegatow odbedzie się 8 marca 2016 r. w bursie przy ul.Szczecinskiej 60a w Słupsku. Rozpoczęcie WZD o godz. 8.45.

Prowadzący przypomniał najblisze wydarzenia dotyczące zbliżących się planowań kolejnego roku szkolnego (projekty arkuszy organizayjnych pracy szkół), przypomniał o skierowanym do wszystkich słupszczan zaproszeniu od organizatorów dzisiejsych słupskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Kolejne obrady Komisji Pracowników Oswiaty i Wychowania zaplanowano na 7 czerwca 2016 r.

 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Dalej >>