Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Życzenia wielkanocne

Nagrody rozdane

7 kwietnia w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera zostały wręczone nagrody laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego "Witkacy i ja" organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza, dramaturga i filozofa.

Na konkurs w tym roku wpłynęło 537 prac z 41 szkół, placówek kulturalnych i oświatowych z Polski - w tym 293 prac plastycznych i 244 fotografii. Warto dodać, iż pomysłodawczynią i inicjatorką tego ogromnego przedsięwzięcia jest nasza koleżanka Wioletta Miś, która już przez dziewięć lat systematycznie zmaga się z konkursową logistyką. Współpracuje z szeregiem instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców, pozyskując sponsorów atrakcyjnych nagród rzeczowych, jak np.: sztalugi, vouchery do restauracji, kawiarni, bony prezentowe, komplety malarskie itp.

Kolejny rok współfundatorem nagród jest MKPO i W NSZZ "Solidarność" w Słupsku, która wspiera twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie. I tak w tym roku Nagroda Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej przypadła grupie w składzie: Monika Homińska, Bartłomiej Przybylski, Leszek Ampulski, Anna Bałachowicz "Portret niepełnosprawny" – wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym im. Unicef w Słupsku (Warsztat Terapii Zajęciowej "Diament").

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że sztuka jest dla nich - jak twierdził Karol Szymanowski - przezwyciężaniem wszystkiego, co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwaniem coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe ramowe plany nauczania

Kolejny krok związany z reformą edukacji. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w nowym systemie edukacji. 

Ramowe plany nauczania

XIV Walne Zebranie Delegatów

 7 marca 2017 r. obradowało XIV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Zaproszenie do udziału w obradach przyjęli: Pani Anna Sadlak oraz Pani Bogna Winiarczyk - Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pan Bronisław Kisiel - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Słupsku oraz Pan Stanisław Szukała - Przewodniczący Regionu Słupskiego. Dyskusja delegatów i zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim przyszłości słupskiej oświaty, bazy szkolnej, reorganizacji sieci szkolnej, demografii, kondycji finansowej miasta. Delegaci zwracali uwagę na odczucie napięcia wśród pracowników oświaty, zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych, wynikajace ze sposobu informowania o koniecznych posunięciach organizacyjnych, związanych również z zaplanowaną na wrzesień 2017 roku reformą szkolnictwa. Wątek demograficzny stał się dla Wydziału Oświaty głównym argumentem uzasadnijącym proponowane zmiany obwodów szkolnych w Słupsku (szkoły podstawowe) oraz wskazującym na te gimnazja, którym nie będzie dane zostać włączonymi w struktury szkoły podstawowej. Z wypowiedzi Dyrektor Wydziału Edukacji wynika, że egzaminy zewnętrzne, czyli uzyskiwane przez uczniów danych szkół wyniki, były ważne podczas innych analiz przygotowywanych jeszcze przed koniecznością wdrażania reformy szkolnictwa. W czasie obrad szeroko omówiono zmiany w Karcie Nauczyciela w tzw. okresie wdrożeniowym, czyli lata 2017/18 oraz 2018/19. Żadne z pytań delegatów nie zostało bez odpowiedzi, co wcale nie wskazuje na zniwelowanie obaw środowisk szkolnych, co do gotowości dobrych rozwiązań zarówno na poziomie szkół jak i na szczeblu samorządowych decyzji. 
Delegaci podjęli stosowne, adekwatne do dyskusji stanowiska. 

Miejscem obrad XIV WZD była jak zawsze gościnna Bursa Szkolna przy ul. Szczecińskiej 60
w Słupsku.

        

  

Stanowiska i apele XIV Walnego Zebrania Delegatów OM PKOiW "Solidarność" w Słupsku

Informacje Pomorskiego Kuratora Oświaty

Podczas spotkań Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Moniki Kończyk z dyrektorami oraz nauczycielami słupskich szkół i placówek poza obszernymi, merytorycznie bardzo dobrze objaśniającymi tematykę spotkań prezentacjami, był tez czas na zadawanie pytań przez uczestników spotkań. Pani Kurator poza tymi odpowiedziami, które przedstawiła na bieżąco, przekazała, że na stronie Kuratorium zostana zamieszczone odpowiedzi zarówno na najczęściej zadawane pytania jak i na te, na ktore dziś nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi. 

W związku z tym zachęcamy Państwa do lektury:

Rozwiązania na okres przejściowy

Reforma Edukacji - odpowiedzi na pytania

 

Styczniowe obrady

We wtorek (31.01.2017 r.) obraduje Prezydium, a od godz. 12.30 -  mają miejsce obrady Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Dalej >>