Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Życzenia świąteczne


 

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów, a nade wszystko bliskości rodzinnej, przyjaznej atmosfery do rozmów i bardzo dobrego odpoczynku w ten szczególny świąteczny czas.
 
Dominika Korzeniowska-Gudyn
przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
w Słupsku

 
Obrady KMPOiW

20.03.2018 r. odbyły się pierwsze obrady nowej kadencji pod przewodnictwem Pani Dominiki Korzeniowskiej-Gudyn. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku po zatwierdzeniu porządku obrad, uchwaleniu uchwał niezbędnych do podjęcia działań Komisji w nowym składzie, wytypowaniu spośród siebie Prezydium, przystąpiła do kolejnych punktów spotkania, wśrod których były m.in. zbliżające sie ruchy kadrowe w oświacie, a co za tym idzie przedstawianie przez dyrektorów planów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na kolejny rok szkolny. Ważnym dla wszystkich zebranych był również punkt związany z prezentacją kandydatów do NSZZ "S" przedstawioną przez przewodniczących szkolnych Kół. Do grona członków słupskiego oddziału Związku przystapiła kolejna grupa pracowników oświaty, których serdecznie witamy i zapraszamy do włączania się w działania związkowe.
Osobom wybierającym się na wycieczkę "Mostem do Kopenhagi" (28.09-30.09.2018 r.) przekazano, że do 10.04.2018 r. należy wpłacić 200 zł (od osoby).
Zamykając obrady przewodnicząca przypomniała, że można zgłaszać się do biura Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania mieszczącego się w siedzibie Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku przy ul. Jedności Narodowej 2, najlepiej jednak po skontaktowaniu się telefonicznym lub mailowym, co pozwoli zapewnić odpowiednie warunki do omówienia poruszanych spraw pracowniczych.

Kolejne obrady 24.04.2018 r. (wtorek):
godz.10.30 - Prezydium
godz. 12.30 - MKPOiW.

Informacje z Walnego Zebrania Delegatów

13.03.2018 r. XV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Miedzyzakladowej Pracownikow Oświaty i Wychowania w Słupsku to czas sprawozdawczo-wyborczy, obradom przewodniczył Pan Michal Graczyk, gościem tegorocznych obrad był Pan Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu  NSZZ "Solidarność" w Słupsku.
    Pani Dorota Bojarowska - Bublej po 22 latach pełnienia funkcji przewodniczącej MKPOiW przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w mijajacej kadencji (2014-2017). Zarówno ten jak i kolejne dokumenty związane z działalnością słupskiej MKPOiW wykazały bardzo dobry kierunek działań w ramach organizacji związkowej w Słupsku. Po części sprawozdawczej zebrania nastapiła część wyborcza.
    Przewodniczącą MKPOiW została Pani Dominika Korzeniowska-Gudyn pełniąca w mijającej kadencji funkcję zastępcy przewodniczącego. Nowa przewodnicząca uzyskala 100% poparcie od delegatów WZD.
Zebranie przyniosło rownież moc wzruszeń i okazję do wspomnień tego, jak wiele się zadziało i jak wiele się zmieniło na przestrzeni wspomnianych juz wcześniej ostatnich 22.lat. To ponad pięć kadencji przewodniczenia MKPOiW. Słowa wzruszenia i podziękowania popłynęły do Pani Doroty Bojarowskiej-Bublej zarówno od przewodnicząch Panów S.Szukały i  M.Graczyka, od obecnej przewodniczącej Pani Dominiki Korzeniowskiej-Gudyn jak i od delegatów obecnych na WZD.
To bardzo cenna część spotkania, wspominane działania to czyjś rozwiązany problem, to wsparcie tam, gdzie sprawy wydawały się za trudnymi na jedną głowę, to kolejna okazja do docenienia siły w liczebności apelujących w tych drobnych, codziennych, ale i tych ogólnokrajowych sprawach. Z wyrazami wdzięczności dla byłej przewodniczącej oraz gratulacjami i życzeniami sukcesów dla nowej przewodniczącej MKPOiW informujemy, że członkowie MKPOiW i Komisji Rewizyjnej już w nowych składach spotkają się 20.03.2018 r. o godz.12.30.


 

 

 

 

 

 

 

 

Mostem do Kopenhagi - wycieczka dla członków związku

XV Walne Zebranie Delegatów

13 marca 2018 r. (wtorek) odbędzie się XV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Rejestracja uczestników od godz.8.00. Obrady rozpoczynają się o godz.9.00. 

Stanowiska Krajowej Sekcji

 

Komunikat - status zawodowy pracowników oświaty

Komunikat ze spotkania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie odbyło się w Warszawie 28.02.2018 r.

Komunikat

Informacje po obradach MKPOiW

Międzyzakladowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania podczas lutowych obrad, poza omówieniem bieżących spraw dotyczących słupskiej oświaty, wskazaniem zbliżających się zmian wynikajacych z wprowadzanych regulacji prawnych i podjętych w tym zakresie działań przez NSZZ "Solidarność" podjęła rownież uchwałę o przyjęciu siedmiu osób w poczet członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Przekazano również informacje dotyczące planowanego na  28.-30.09.2018 r. wyjazdu członków Związku na wycieczkę "Mostem do Kopenhagi". Termin wpłaty zaliczki upływa 26.02.2018 r. Szczegółowe informacje u przewodniczących Kół w szkołach/placówkach oraz w słupskiej siedzibie Związku.

Przypomniano o zbliżającym się XV Walnym Zebraniu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku, które odbędzie się 13 marca 2018 r. w Bursie Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>