Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Dzień Edukacji Narodowej

       Wszystkim pracownikom oświaty składam podziękowania za dobry rok współpracy zarówno w kręgu działań NSZZ "Solidarność", jak i między Wami w Waszych szkołach, placówkach.
Każde z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków pracy pracowników oświaty, to czas dobrze spożytkowany.
Dziękując Wam za codzienną obecność oraz tworzenie dobrego klimatu do pracy z dziećmi i młodzieżą, składam życzenia, wielkich pokładów sił do pięknego działania, współdziałania.
Niech radość z relacji między pracownikami, uczniami i ich rodzicami/opiekunami motywuje w codziennej pracy, a Dzień Edukacji Narodowej dostarczy wielu szczerych gratulacji i poczucie satysfakcji! 


 

Dorota Bojarowska Bublej

przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Słupsku 

Oświadczenie w sprawie oszczerstw

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zareagowało na postępowanie ZNP, a dokładnie na oszczerstwa kierowane pod adresem NSZZ "Solidarność".

Poniżej wspomniane oświadczenie z 20 września 2017 r..

OŚWIADCZENIE Prezydium z 20.09.2017 r.

Stanowisko Związku

Przewodnicząca Sekcji Regionalnej - Grażyna Bojarowska - zapoznała zebranych z wnioskami z obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Sekcja przychyliła się do stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i  kwestii proponowanych zmian w oświacie i jej finasowaniu. Propagowanie tych wiadomości pozostawiła przewodniczącym Kół w szkołach i placówkach oraz poprzez umieszczenie na stronie słupskiego oddziału oświatowej NSZZ "Solidarność".  Należy znać kroki, jakie są czynione przez naszych przedstawicieli Związku w działaniu na rzecz oświaty i pracowników oświaty.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania ws.stanu negocjacji z MEN - status zawodowy pracowników oświaty

Stanowisko w sprawie finansowania zadań oświatowych i list do MEN

Tabela akceptacji rozwiązań

 

Kolejne spotkanie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania zaplanowane zostało na 24.10.2017 r. godz.10.30.

Regionalna Sekcja Komisji OiW

12  września o godz.10.30 obrady Regionalnej Sekcji Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Wrześniowe informacje

Wrześniowe obrady zdominował temat wprowadzanych zmian w oświacie i ich realizacja w szkołach i placówkach oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.
Informacje z sierpniowych obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przekazała przewodnicząca Regionalnej Sekcji p. Grażyna Bojarowska. Poza sprawami przedstawionymi przez przewodniczących szkolnych Kół związkowych przedstawione zostały również informacje o ruchach kadrowych i wynikających z nich aneksach do składanych przed wakacjami przez dyrektorów szkół arkuszy organizacji pracy
Kolejne obrady MKOiW 7.11.2017 r.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej przez pracowników oświaty, członków NSZZ "Solidarność"  zaplanowano na 12.10.2017 r. (czwartek). Szczegółowe informacje u przewodniczących szkolnych Kół.


Serdecznie zapraszamy

Obrady Komisji Międzyzakładowej

5 września 2017 r. o godz. 11.00 obrady Prezydium, a od godz. 12.30 obradować będzie  Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku.

Dorota Bojarowska - Bublej
Przewodnicząca KMPOiW

 

Rok szkolny 2017/2018


 

   Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 życzę wszystkim pracownikom oświaty, uczniom i ich rodzicom/opiekunom zadowolenia z każdego dnia, satysfakcji z osiągnięć i nade wszystko wytrwałości w realizacji założonych celów.

Podkreślając, że warto być solidarnym oraz dostrzegać w drodze codziennych zmagań, tych których możemy wesprzeć, zmotywować, życzę nam wszystkim dobrego roku szkolnego i przyjaznej atmosfery do działania!

 

 Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca MKPOiW
NSZZ "Solidarność" 
w Słupsku

 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Dalej >>