Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Informacje z Walnego Zebrania Delegatów

13.03.2018 r. XV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Miedzyzakladowej Pracownikow Oświaty i Wychowania w Słupsku to czas sprawozdawczo-wyborczy, obradom przewodniczył Pan Michal Graczyk, gościem tegorocznych obrad był Pan Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu  NSZZ "Solidarność" w Słupsku.
    Pani Dorota Bojarowska - Bublej po 22 latach pełnienia funkcji przewodniczącej MKPOiW przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w mijajacej kadencji (2014-2017). Zarówno ten jak i kolejne dokumenty związane z działalnością słupskiej MKPOiW wykazały bardzo dobry kierunek działań w ramach organizacji związkowej w Słupsku. Po części sprawozdawczej zebrania nastapiła część wyborcza.
    Przewodniczącą MKPOiW została Pani Dominika Korzeniowska-Gudyn pełniąca w mijającej kadencji funkcję zastępcy przewodniczącego. Nowa przewodnicząca uzyskala 100% poparcie od delegatów WZD.
Zebranie przyniosło rownież moc wzruszeń i okazję do wspomnień tego, jak wiele się zadziało i jak wiele się zmieniło na przestrzeni wspomnianych juz wcześniej ostatnich 22.lat. To ponad pięć kadencji przewodniczenia MKPOiW. Słowa wzruszenia i podziękowania popłynęły do Pani Doroty Bojarowskiej-Bublej zarówno od przewodnicząch Panów S.Szukały i  M.Graczyka, od obecnej przewodniczącej Pani Dominiki Korzeniowskiej-Gudyn jak i od delegatów obecnych na WZD.
To bardzo cenna część spotkania, wspominane działania to czyjś rozwiązany problem, to wsparcie tam, gdzie sprawy wydawały się za trudnymi na jedną głowę, to kolejna okazja do docenienia siły w liczebności apelujących w tych drobnych, codziennych, ale i tych ogólnokrajowych sprawach. Z wyrazami wdzięczności dla byłej przewodniczącej oraz gratulacjami i życzeniami sukcesów dla nowej przewodniczącej MKPOiW informujemy, że członkowie MKPOiW i Komisji Rewizyjnej już w nowych składach spotkają się 20.03.2018 r. o godz.12.30.


 

 

 

 

 

 

 

 

Mostem do Kopenhagi - wycieczka dla członków związku

XV Walne Zebranie Delegatów

13 marca 2018 r. (wtorek) odbędzie się XV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Rejestracja uczestników od godz.8.00. Obrady rozpoczynają się o godz.9.00. 

Stanowiska Krajowej Sekcji

 

Komunikat - status zawodowy pracowników oświaty

Komunikat ze spotkania zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie odbyło się w Warszawie 28.02.2018 r.

Komunikat

Informacje po obradach MKPOiW

Międzyzakladowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania podczas lutowych obrad, poza omówieniem bieżących spraw dotyczących słupskiej oświaty, wskazaniem zbliżających się zmian wynikajacych z wprowadzanych regulacji prawnych i podjętych w tym zakresie działań przez NSZZ "Solidarność" podjęła rownież uchwałę o przyjęciu siedmiu osób w poczet członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Przekazano również informacje dotyczące planowanego na  28.-30.09.2018 r. wyjazdu członków Związku na wycieczkę "Mostem do Kopenhagi". Termin wpłaty zaliczki upływa 26.02.2018 r. Szczegółowe informacje u przewodniczących Kół w szkołach/placówkach oraz w słupskiej siedzibie Związku.

Przypomniano o zbliżającym się XV Walnym Zebraniu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku, które odbędzie się 13 marca 2018 r. w Bursie Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60.

Obrady Prezydium i Międzyzakładowej Komisji POiW

We wtorek 20 lutego po obradach Prezydium odbędzie się spotkanie Komisji Międzyzakładowej.
Rozpoczęcie obrad Komisji godz. 12.30.

Komunikaty Krajowej Sekcji OiW

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Dalej >>