Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Walne Zebranie Delegatów

19.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". W porządku obrad byo m.in. sprawozdanie z działalności przewodniczącej Komisji Miedzyzakładowej, Sekcji Regionalnej, Zarządu Regionu i Sekcji Krajowej. Gośćmi tegorocznych obrad byli przewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Szukała oraz prawnik NSZZ "S". Dyskusja z udziałem Gości była bardzo potrzebna, ponieważ w obecnej sytuacji w oświacie informacje płynące z różnych źródeł  niosą treści, które nie zawsze mają charakter rzetelnej informacji.
Przewodnicząca MKPOiW Dominika Korzeniowska-Gudyn przekazała bardzo serdeczne podziękowania swoim Zastępcom Dorocie Bojarowskiej-Bublej oraz Michałowi Graczykowi za ogrom bardzo dobrej pracy i wielkie zaangażowanie w działania na rzecz pracowników oświaty.
Zamykając tegoroczne obrady Przewodnicząca podkreśliła, by każdy z nas był na bieżaco z działaniami Związku i korzystał rownież z informacji zamieszczanych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania.

W związku z wejściem w spór zbiorowy również przez wiele szkół w naszym regionie i działaniami z tym koniecznymi zwołano w trybie pilnym zebranie Miedzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania na 26.03.2019 r.
o godz.10.00 - Prezydium, a od godz. 12.30 MKPOiW.

     

Komunikaty z KSOIW

Wiele się dzieje w temacie sporu zbiorowego, postulatów związkowych i realizowania poszczególnych punktów z procedury przygotowania i przeprowadzenia strajku pracowników.

Poniżej aktualne marcowe działania KSOiW.
Prosimy, by na bieżąco czytać komunikaty związkowe, a w razie jakichkolwiek wątpliwości organizacyjnych lub proceduralnych kontaktować się z przewodniczącymi Kół  w szkole/placówce lub z Zarządem MKPOiW w Słupsku.

7.marca KSOiW - stan negocjacji z rządem RP

8.marca  Premier o proteście nauczycieli

11.marca Głos do rodziców i czniów

12.marca Akcja protestacyjna w regionach

12.marca O akcji protestacyjnej w mediach

13.marca Trzeci dzien akcji protestacyjnej w Krakowie         

Spotkania

Przypomnienie o marcowych terminach obrad:

5.03.2019 r. - o godz. 12.30 Międzyzakładowa Komisja POiW

19.03.2019 r. - godz. 8.30 WZD w bursie Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej (CKP) ul. Szczecińska 60a

Protest

Spotkanie z posłem Piotrem Müllerem

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność" 4 lutego 2019 r., zgodnie z zaleceniami Komisji Krajowej, w tym członkowie Zarządu Regionu wraz z przedstawicielami Oświaty, Energetyki oraz większych zakładów Regionu odwiedzili biuro poselskie Pana Piotra Müllera (PiS) w Słupsku. Celem spotkania było przedstawienie Panu Posłowi stanowiska NSZZ "Solidarność" dotyczącego sytuacji społeczno - gospodarczej Polski oraz braku dialogu pomiędzy Związkiem a stroną Rządową. Na spotkaniu związkowcy przekazali Panu Müllerowi postulaty NSZZ "Solidarność" zmierzające do poprawy sytuacji w omawianych sprawach. Odwiedziny biura poselskiego odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji NSZZ "Solidarność". Przedstawicielami oświaty byli: Przewodnicząca KM, SR i członek Zarządu Regionu - Dominika Korzeniowska-Gudyn oraz członek Prezydium KM Wojciech Kleban.

Strajk coraz bliżej

Powołanie komitetu protestacyjno - strajkowego

 

Komunikat KSOiW

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>