Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Szczęśliwego Nowego Roku

Komunikat z posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 28 grudnia 2023 r.

Tematem obrad były rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, a także finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki; Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, Akademii Kopernikańskiej, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Polskiej Akademii Nauk. Następnie dyskutowano o części budżetowej dotyczącej oświaty i wychowania. Na wątpliwość wyrażoną przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” dotyczącą mechanizmu wprowadzania podwyżek dla nauczycieli szkół wyższych, który traktuje wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy ( pracownicy naukowi, którym odebrano status nauczyciela akademickiego) na równi z pracownikami administracji oraz pozostawienia całkowitej dowolności wdrażania zakładanych podwyżek rektorom. Wiceminister Marek Gzik oświadczył, że ministerstwo przyznaje uczelniom określone środki finansowe i nie zamierza ingerować w ich wydawanie. Skutkiem takiego stanowiska ministerstwa może być to, że nauczyciele akademiccy niektórych uczelni nie otrzymają podwyżek. W części spotkania dotyczącej oświaty wiceminister Joanna Mucha stwierdziła, że zawirowania związane z opóźnieniem w procedowaniu ustawy okołobudżetowej nie wpłyną zasadniczo na wprowadzanie podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa ma wzrosnąć o 30%, co będzie skutkowało wzrostem średnich wynagrodzeń do wysokości: nauczyciel poczatkujący – 6354 zł, nauczyciel mianowany – 7453 zł, nauczyciel dyplomowany – 9523 zł (średnie „karciane”). Zatem planowane podwyżki będą z pewnością znaczące, choć w dalszym ciągu nie wiemy, jak dokładnie będą się kształtowały minimalne wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i czy rzeczywiście wzrosną one o zapowiadane 1500 zł. Znacząco wzrośnie również dotacja dla samorządów na funkcjonowanie przedszkoli – o 2,3 mld wobec planowanej w wysokości 1 mld zł. Pozostaje także mechanizm korzystniejszego naliczania subwencji dla małych szkół wiejskich. Planowane jest - od września 2024 - przywrócenie nauczania j. niemieckiego (dla mniejszości narodowej) w wymiarze 3 godzin tygodniowo wraz z odpowiednią zmianą podstawy programowej. Obecny rząd zobowiązuje się zawalczyć o wzajemność rzędu niemieckiego w tym zakresie. Jak dotąd nikomu się to nie udało, będziemy zatem pilnie obserwować sytuację.

dr Waldemar Jakubowski

Przewodniczący KSOiW

KOMUNIKAT PREZYDIUM KSOiW

Jest szansa, że jeden z postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zostanie zrealizowany – podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o 30 % Prezydium KSOiW docenia deklarację wywiązania się Rządu Koalicji Obywatelskiej z zapowiadanej w kampanii wyborczej 30-procentowej (nie mniej niż 1500 zł) podwyżki dla nauczycieli. Jednakże powinien to być początek zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli. Domagamy się powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikiem w gospodarce, np. przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Równocześnie stanowczo sprzeciwiamy się podawanym oficjalnie na stronie MEN informacjom dotyczących średniego wynagrodzenia nauczycieli, które zakładają, że średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego wyniesie 6354 zł a nauczyciela dyplomowanego 9523 zł. Tak podana informacja wprowadza opinię publiczną w błąd i wpisuje się w narrację, którą propagował w ostatnich latach poprzedni rząd. Należy jasno zakomunikować społeczeństwu, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego będzie wynosić ok. 4800 zł a nauczyciela dyplomowanego powyżej 5900 zł. Nasze oczekiwanie pozwoli zachować wiarygodność nowemu rządowi.

Życzenia

List do Ministra Edukacji Narodowej

Obchody grudniowe

Grudzień w polskiej historii jest wyjątkowy. Słupska "Solidarność", chcąc złożyć hołd ofiarom stanu wojennego w Polsce, spotkała się przed tablicą grudnia 1970. Krótki zarys historyczny przedstawił Przewodniczący Zarządu Regionu, Dariusz Piankowski, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej p. Piotr Müller i Prezydent miasta Słupsk p. Krystyna Danielecka-Wojewódzka, którzy wyraźnie zaznaczyli, że dzięki sprzeciwowi odważnych ludzi tamtych czasów dzisiaj można cieszyć się wolną Polską. Przewodniczący na koniec przypomniał o pamięci historii, gdyż każdy naród buduje swoją tożsamości w oparciu o pamięć i tradycje. Z niej czerpie siłę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Po złożeniu kwiatów i zniczy odbyła się msza św. w intencji ofiar grudnia i stanu wojennego. Dziękujemy za obecność w tym ważnym momencie pp. Dominice Korzeniowskiej-Gudyn, Dorocie Bojarowskiej-Bublej, Grażynie Bojarowskiej oraz Urszuli Strzykowskiej.

Zaproszenie na mszę

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>