Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krynicy Zdroju

Określenie priorytetów negocjacyjnych z MEN na najbliższe miesiące oraz w perspektywie długofalowej oraz ocena realizacji Porozumienia „Solidarności” z rządem z 7 kwietnia br. to najważniejsze tematy obrad Rady KSOiW NSZZ „S”, która odbyła się 20 – 21 listopada w Krynicy Zdroju.

Na spotkanie zaproszono Barbarę Nowak, Małopolską Kurator Oświaty oraz Jerzego Smołę, zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, natomiast gospodarzami zebrania byli Agata Łyko, przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego, Zbigniew Świerczek, wiceprzewodniczący oraz Maria Gorzula, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.

Ryszard Proksa odniósł się do zawartego Porozumienia KSOiW z rządem z 7 kwietnia. Podkreślił, że KSOiW domaga się realizacji wszystkich punktów podpisanego z rządem porozumienia, kładąc nacisk na nowy system wynagradzania. – Nowe rozporządzenie MEN dotyczące minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli wywołało wzburzenie pracowników oświaty. To rozwiązanie prawne jest jedynie zabiegiem kosmetycznym. Celem było dopasowanie najniższych wynagrodzeń nauczycieli do wysokości minimalnej płacy, która od stycznia przyszłego roku wzrośnie do 2600 zł – mówił Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”. – Tym samym różnica między nauczycielami z najniższymi kwalifikacjami a tymi, którzy uzyskali najwyższy stopień awansu zawodowego jest niewielka, bo wynosi około 200 zł – podkreślił Ryszard Proksa.

Do tematu nowego systemu wynagradzania odniósł się także Jerzy Ewertowski, przewodniczący zespołu ekonomicznego KSOiW. – W trakcie obrad Rady Dialogu Społecznego w marcu położyliśmy nacisk, że KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się wzrostu płac poprzez wprowadzenie nowego systemu wynagradzania – relacjonował Jerzy Ewertowski. – Minister edukacji tłumaczył nam, że przed wyborami nie ma sensu zajmować się tym tematem. Tymczasem punkt VI Porozumienia nie został nadal zrealizowany. Doszło do medialnych przekłamań, że to na wniosek związków zawodowych dyskusja na ten temat została przesunięta po wyborach. Stanowczo podkreślam, że jest to nieprawda. Domagaliśmy się, aby nowy system wynagradzania zaczął obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Członkowie Rady uzgodnili, że wnioski z dyskusji dotyczącej priorytetów zostaną sformułowane w formie pisemnej i przedstawione ministrowi edukacji. Gorącą dyskusję wywołał temat odbiurokratyzowania szkół. Ewa Roszyk, członek Prezydium KSOiW NSZZ „S” omówiła przebieg spotkań grup roboczych w MEN, które były poświęcone temu problemowi. Spotkania, w których z ramienia KSOiW występowały Ewa Roszyk i Anna Dobropolska, odbyły się 19 września i 2 października. „Solidarność” postuluje przygotowanie katalogu konkretnych dokumentów, które powinny obowiązywać w szkole. Wykaz obowiązującej dokumentacji w szkole powinien być zamknięty i zawarty w rozporządzeniu przygotowanym przez MEN.

Rozmawiano także na temat nowych przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych. Uznano, że zmienione przepisy są niekorzystne dla nauczycieli i społecznie niesprawiedliwe. – To jedyny zawód, którego nie obowiązują przepisy dotyczące przedawnienia. Za jedno, nawet małe, wykroczenie, nauczyciel może być nawet trzykrotnie ukarany: przez dyrektora szkoły, komisję dyscyplinarną, ale również przez Rzecznika Praw Dziecka – mówił Ryszard Proksa.

Roman Laskowski, członek Prezydium KSOiW zrelacjonował przebieg konferencji pt. „Problemy zdrowotne i czynnika ryzyka związane z pracą nauczycieli, która odbyła się 13 listopada w Łodzi. – Poruszono wiele aspektów m.in. przyczyny i skutki zmęczenia nauczycieli, w jaki sposób wspierać dobrostan psychiczny nauczycieli, zagrożenia psychospołeczne w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rola środowiska szkolnego we wspieraniu zdrowia dzieci i młodzieży, mobbing w szkole, kształtowanie jakości powietrza w salach lekcyjnych, aspekty społeczne chorób zawodowych – wyjaśniał Roman Laskowski. – Konieczne jest kontynuowanie badań i sformułowanie wniosków, które pomogą poprawić jakość pracy nauczycieli. Rada KSOiW NSZZ „S” oczekuje, że w najbliższym czasie dojdzie do rozmów między „Solidarnością” a ministrem Dariuszem Piontkowskim. Zapowiedziano także zorganizowanie Nadzwyczajnej Rady KSOiW NSZZ „S”, na którą zaproszony zostanie minister edukacji.

Olga Zielińska Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=639:komunikat-z-obrad-raqdy-krajowej-sekcji-o%C5%9Bwiaty-i-wychowania-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D&catid=166&Itemid=821&lang=pl

 

Listopadowe obrady MKPOiW

W październiku MKPOiW nie obradowała, ale praca na rzecz pracowników oświaty nie ustawała.

W związku z tym listopadowe obrady miały w dużym stopniu charakter sprawozdawczy. Ważnym punktem obrad było  podjęcie uchwały o przyjęciu kolejnych kandydatów w szeregi NSZZ "Solidarność". Był także czas na ustosunkowanie się do aktualnych informacji przekazywanych przez MEN, również tych dotyczących podpisanego porozumienia w sprawie zmian oświatowych w tym systemu wynagradzania nauczyciel.
Poza wieloma planowymi działaniami i sprawami bieżącymi podkreślenia warte są wydarzenia z października m.in.
- wspólne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej (we wrześniu wspólne wędrowanie z kijkami Nordic Walking, a w październiku rejs do Sztokholmu);
- udział przedstawicieli oświaty słupskiej NSZZ "Solidarność" w miejskich obchodach DEN
- a także w uroczystości poświęconej męczeńskiej śmierci ks.Jerzego Popiełuszki.

Przewodnicząca Dominika Korzeniowska-Gudyn podziękowała za codzienne wspieranie działań Prezydium zarówno w ramach pracy Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania, jak i w swoich szkołach, placówkach.  Byla też uroczysta chwila na wręczenie nagród za wieloletnią pracę na rzecz oświaty i podkreślenie roli wspierania kolejnych ważnych oświatowych inicjatyw w duchu dobrej współpracy.

Kolejne spotkania zaplanowane są na:

03.12.2019 r. - Sekcja Regionalna godz.11.00

10.12.2019 r. - godz. 10.00 Prezydium, a od godz.12.30 MKPOiW

Zaproszenie na uroczystości

 

Jak co roku - nieprzerwanie od 16 lat - Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność w Słupsku jest współorganizatorem uroczystości w kościele Najświętszego Serca Jezusowego upamiętniającej męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Od tego momentu minęło już 35 lat...

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, bezinteresowność i koleżeńską solidarność oraz za to, że zawsze mogę liczyć na pomoc:

 • Małgorzaty Somionki,
 • Małgorzaty Żurawskiej,
 • Agaty Faryniarz,
 • Wojciecha Klebana
 • Urszuli i Andrzeja Strzykowskich oraz
 • przewodniczących Doroty Bojarowskiej-Bublej i Michała Graczyka.

 

Dominika Korzeniowska-Gudyn

Link: uroczystości w kościele (GP24)

Życzenia z okazji DEN

Wycieczka do Sztokholmu - Dzień Edukacji Narodowej 2019 r.

Galeria 1 zdjęć z rejsu
Galeria 2 zdjęć z rejsu

Okres od 11 do 13 października wszyscy uznali za dobry czas, bo spędzony wspólnie w miłej i radosnej atmosferze. Dzień Edukacji Narodowej wszystkich zjednoczył i przyczynił się do zawiązania nowych nietuzinkowych znajomości.

Członkowie naszego związku odwiedzili w tym czasie oryginalny kraj, którym jest niewątpliwie Szwecja. Przywitała nas ona słoneczną pogodą. Fakt ten zadziwił, gdyż regiony skandynawskie znane są raczej z nieprzyjemnej mokrej i pochmurnej aury. Ta obecna była natomiast w Słupsku... Pogoda, jaka by ona nie była, nie zdołała pokrzyżować turystycznych planów „Solidarności”. Dlatego udało się dotrzeć do pięknego punktu widokowego  Fjällgatan, zobaczyć budynek komisji noblowskiej, rynek starego miasta, czy przejechać najdłuższym sztokholmskim mostem Vasterbron. Jednak podróż bez niespodzianek byłaby nudna. W wielu miastach Europy (w tym w Sztokholmie) przez cały weekend odbywały się manifestacje solidarności z Kurdami. Zupełnie przypadkowo znaleźliśmy się w centrum sobotnich wydarzeń. Na szczęście pikieta przebiegała w pokojowej atmosferze i po godzinnym przestoju można było już wrócić na prom.

Pełni wrażeń i wyjątkowych doświadczeń w niedzielne popołudnie każdy mógł spokojnie celebrować wyborczą atmosferę, by w poniedziałek znowu świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Galeria 1 zdjęć z rejsu
Galeria 2 zdjęć z rejsu

Życzenia dla ministra

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele składają na kartkach pocztowych serdeczne życzenia spełnienia zobowiązań dotyczących zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, które wynikają z punktu VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., zawartego między przedstawicielami KSOiW NSZZ „Solidarność” i rządu. Akcja pocztówkowa to element kampanii informacyjnej dotyczącej zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Przypomnijmy, że KSOiW NSZZ „Solidarność” od kilku lata mówi o konieczności zmiany systemu wynagradzania nauczycieli oraz zmianie systemu finansowania zadań oświatowych. Na temat założeń naszej koncepcji rozmawialiśmy jeszcze z minister edukacji Anną Zalewską, a efektem rozmów dotyczących tych kwestii jest punkt VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. między „Solidarnością” a rządem. W ramach tej akcji zostało wydrukowanych ok. 200 tysięcy pocztówek skierowanych do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, które będą wysyłać nauczyciele w całej Polsce.

Olga Zielińska Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat Nadzwyczajnej Rady KSOiW z 26 września 2019

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>