Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Zapobiegaj, nie lecz!

Pytania i odpowiedzi

W związku z pojawiającym się szeregiem pytań minister edukacji, Dariusz Piątkowski, odpowiada:

https://www.youtube.com/watch?v=iN6Io95nuus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IOByUeim-eY9jznW0jyGhYM1aZwzyeiGkmbp-q7XZCbiardHnfZIXM7M

Apel Piotra Dudy

Komunikaty Sekcji Krajowej dotyczące przestoju w placówkach oświatowych

Oświadczenie prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" ws. stanowiska MEN w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli za czas przestoju w pracy

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie". Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy - już nie. Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. Prezydium KSOiW NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=696:o%C5%9Bwiadczenie-prezydium-ksoiw-nszz-solidarno%C5%9B%C4%87-ws-stanowiska-men-w-przedmiocie-wynagrodzenia-nauczycieli-za-czas-przestoju-w-pracy-13-03-2020-r&catid=162&Itemid=836&lang=pl

Walne Zebranie Delegatów KM POiW

Walne Zebranie Delegatów, które miało miejsce 10 marca 2020 r., stało się swego rodzaju podsumowaniem nie tylko ostatniego roku, ale także 30 i 40 lat działalności związku. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku skłoniło do głębszych refleksji. Mijający rok okazał się trudny, tym większe uznanie dla naszych członków, którzy w szeregach "Solidarności" są aktywni od początku jej założenia. Tegoroczne Walne Zebranie Delegatów było też okazją do podziękowań za pracę związkową wieloletniemu przewodniczącemu Zarządu Regionu - Stanisławowi Szukale oraz gratulacji dla jego następcy - Tadeusza Pietkuna. Obaj przewodniczący wręczyli statuetki Zasłużonego dla Zarządu Regionu Słupskiego naszym wciąż czynnym działaczkom Grażynie Bojarowskiej i Dorocie Bojarowskiej - Bublej. Popłynęły serdeczne gratulacje, słowa uznania, którym towarzyszyło ogromne wzruszenie i radość. Wszystkiego najlepszego dla nagrodzonych Pań, jeszcze wielu lat pracy na rzecz solidarnościowej społeczności, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. DZIĘKUJEMY!
Fotogaleria ze Zjazdu

 

 

 

 

 

 


Wybory szefa regionu

6 marca w Słupskim Inkubatorze Technologicznym ponad 70 delegatów NSZZ "Solidarność" wybrało nowego przewodniczącego. Został nim Tadeusz Pietkun, zastępca poprzedniego - Stanisława Szukały - który przeszedł na emeryturę. Za kandydaturą Pietkuna opowiedziało się 41 delegatów. Jego kontrkandydat - Dariusz Piankowski z Polmoru z Bytowa - zdobył 14 głosów, jeden z delegatów wstrzymał się od głosu. Przekonywał zgromadzonych, aby postawili na nowe technologie i rozwiązania przyciągające ludzi z młodszych roczników. Mimo iż nie udało mu się wygrać, wszedł w skład Zarządu Regionu.

wybory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów

Walne Zebranie Delegatów odbedzie się 10.03.2020 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.

W tym roku spotykamy się w innym niż dotychczas miejscu: "Browaria", ul. Jedności 4/5.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>