Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Życzenia

10 grudnia dniem ogólnopolskich konferencji prasowych

Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej – pod takim hasłem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały w całej Polsce konferencje prasowe. Przedstawiciele naszego Związku tłumaczyli, że dialog, jaki prowadzi minister Zalewska z „Solidarnością”, jest pozorowany. Podczas konferencji przypomniano, że w maju Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko, żądając odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. To stanowisko zostało także przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. - Domagamy się odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Będziemy się tego domagali coraz ostrzej, jeżeli minister edukacji nie zrobi żadnego kroku, żeby załagodzić nasze nastroje - mówił podczas konferencji w Warszawie przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Szef Krajowej Sekcji dodał również, że akcja protestacyjna „Solidarności” trwa już rok. Przyznał także, że niektóre kwestie udało się z minister Zalewską uzgodnić, ale najważniejsze postulaty, w tym dotyczący godnej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, nie zostały pozytywnie rozpatrzone. - Podwyżki wynagrodzeń, jakie otrzymali nauczyciele nie są godne. Ostatni boom gospodarczy w Polsce i podwyżki pensji w wielu branżach spowodowały, że płace nauczycieli nawet nie pozostały na dotychczasowym poziomie w stosunku do wynagrodzeń innych grup zawodowych. Ta dysproporcja znacząco się zwiększyła na niekorzyść nauczycieli – dowodził przewodniczący Proksa. W trakcie konferencji przekazano dziennikarzom ulotkę informacyjną, wskazując na główne grzechy minister Zalewskiej, a są to: brak godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, brak likwidacji tzw. godzin karcianych, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla nauczycieli przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli, prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi i wzrost biurokracji. - Robimy konferencje lokalne, żeby uzmysłowić minister Zalewskiej i rządowi, że w oświacie wrze, że pora coś ustalić - wyjaśniał Ryszard Proksa. Dodał też, że w lutym obradować będzie Rada KSOiW NSZZ „S”, która prawdopodobnie podejmie decyzje dotyczące form protestu, jeśli minister Zalewska nie porozumie się z „Solidarnością”. Dziennikarze zobaczyli także odcinki wynagrodzeń nauczycieli, aby móc się przekonać, ile faktycznie zarabiają nauczyciele. „Paski” wynagrodzeń nauczycieli z całej Polski mają zostać przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=435:odwo%C5%82a%C4%87-minister-zalewsk%C4%85-%E2%80%93-konferencje-prasowe-w-ca%C5%82ej-polsce&catid=119&Itemid=820&lang=pl

7 grzechów głównych pani minister

Zaproszenie

Obrady

Przypomnienie o grudniowych terminach obrad:

4.12.2018 r. - o godz. 12.30 Międzyzakładowa Komisja POiW

10.12.2018 r. - godz. 12.30 KONFERENCJA PRASOWA w siedzibie NSZZ "Solidarność", ul. Jedności Narodowej 2

11.12.2018 r. - o godz. 10.30 Sekcja Regionalna

Komunikat

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które zamieszcza na różnych polach eksploatacji ZNP, informujemy, że propagowane przez tę organizacje treści dotyczące „Solidarności” są nierzetelne, a w niektórych przypadkach mają znamiona pomówień. Uważamy, że każdy związek zawodowy ma prawo do niezależnego funkcjonowania. Niemniej jednak nieetyczne jest oskarżanie innych, kiedy nie można pochwalić się własnymi sukcesami. Życzymy ZNP efektywności w działaniu, aby członkowie tej organizacji mogli w końcu wykazać się własnymi sukcesami w walce o dobro oświaty. Związki zawodowe powinny współpracować ze sobą, a jeśli to jest niemożliwe, przynajmniej sobie nie przeszkadzać.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=413:komunikat&catid=119&Itemid=820&lang=pl

Informacje z obrad Rady KSOiW 21-22.11.2018 r.

Spotkanie nie tylko z historią

6 listopada 2018 r. związkowcy oświatowej "Solidarności" ze Słupska uczestniczyli w wyjątkowej lekcji polskiej historii. Między innymi wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - imponującym i pełnym technologicznych rozwiązań budynku - na długo pozostanie w pamięci uczestników szkolenia. Muzeum, którego sercem jest wystawa zajmująca powierzchnię ok. 5 tys. m2, a zlokalizowana 14 metrów pod ziemią to zderzenie historii i nowoczesności.

Wystawa opowiada o tragicznych doświadczeniach II wojny światowej, jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Niezwykłe wrażenie na odbiorcy robi strefa VR, dzięki której można przenieść się na Westerplatte i zwiedzić w świecie wirtualnym półwysep. Muzeum II Wojny Światowej pełni też rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki. To miejsce magiczne - warto tam wrócić! Polecamy. Galeria

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dalej >>